Novice

POTRJENA »POPLAVNA ŠTUDIJA« ZA OBČINO BOROVNICA

Direkcija za vode RS je 17. junija 2021 potrdila študijo Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica,  ki jo je po naročilu Občine Borovnica izdelalo podjetje EHO projekt d. o. o. S potrditvijo študije, za katero je recenzijo izdelal  Javni raziskovalni zavod Hidroinštitut –  inštitut za hidravlične raziskave, je odpravljena ena od največjih ovir za razvoj občine na področju različnih vrst gradenj. Študija kot osnovne ukrepe za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti v občini navaja:

  • ureditev struge potoka Malence (zamenjava ali odprtje obstoječega propusta oz. kanala),
  • izgradnjo razbremenilnika Malence (odvajanje viškov visokih voda);
  • povečanje pretočnega profila Borovniščice (znižanje nivelete in odstranitev dvojnega profila) v dolžini okoli 1590 m;
  • dvig načrtovane kolesarske poti ob desnem bregu Borovniščice za 0,5 m;
  • rekonstrukcijo treh mostov na Borovniščici (most v Jele, most na Mejačevi ulici in most na regionalni cesti Vrhnika – Podpeč);
  • določitev varovalnih območij za občasno zadrževanje poplavnih voda;
  • znižanje terena za cca 0,5 – 1,0 m ( dolžine cca 550 m in širine cca 50 m) za akumulacijo poplavnih voda, razbremenitev dotoka na območje barja in omilite predvidenih ureditev na dolvodne poplavne razmere;
  • dvig terena ob regionalni cesti.

Občina je k izdelavi omenjene študije sicer pristopila že v začetku leta 2019, prvi osnutek pa je bil v pregled na Direkcijo za vode RS poslan konec istega leta. V nadaljnjem postopku je direkcija zahtevala več popravkov in dopolnitev študije, dodatne zahteve pa so bile postavljene tudi v samem postopku njene recenzije. Upoštevati je bilo potrebno zelo razvejano in dinamično porečje reke Borovniščice, hidrološke posebnosti Ljubljanskega barja (ob visokem vodostaju reke Ljubljanice ta predstavlja oviro za pretok vode v Borovniščici) ter najnovejša predvidevanja glede povečane pogostosti izjemnih vremenskih dogodkov, ki jim botrujejo podnebne spremembe.

S potrditvijo študije so na območjih, ki izkazujejo nizko poplavno ogroženost, odpadle formalne ovire za izdajo projektnih pogojev in mnenj Direkcije za vode RS, ki so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije oz. pridobitev gradbenih dovoljenj. Za pridobitev mnenj in soglasij na poplavno bolj ogroženih območjih, kot je npr. vaško jedro Borovnice, pa bo predhodno potrebno izvesti enega ali več zgoraj navedenih ukrepov.

Občina Borovnica je že pristopila k idejni zasnovi ureditve struge in razbremenilnika potoka Malence in že pridobila načelno soglasje SŽ Infrastruktur d. o. o. za nov propust skozi nasip železniške proge, ki je sestavni del predvidenega kanala za odvajanje viškov visokih voda. Prav tako je Občina Borovnica tudi že dopolnila projektno dokumentacijo za izgradnjo odseka kolesarske povezave Borovnica – Pako v delu med mostovoma na Mejačevi in Ljubljanski cesti. Izdelani so tudi načrti za rekonstrukcijo mostu v Jele, katere izvedba je odvisna od investitorja – SŽ Infrastruktura d. o. o. in za obnovo mostu na Mejačevi ulici. Rekonstrukcija mostu na regionalni cesti Vrhnika – Podpeč je stvar Direkcije za ceste. Za izvedbo kanala za odvajanje viškov voda potoka Malence in ostalih ukrepov pa bo potrebno  predhodno, na osnovi izdelanih idejnih zasnov in variant, doseči soglasje z lastniki zemljišč.

Kot sledi iz mnenja  Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor z dne 23. 7. 2018, je s celovito izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti pogojena tudi možnost širitve vrtca na obstoječi lokaciji in pridobitve proračunskih sredstev RS za izvedbo te investicije.

Izvedba vseh ukrepov bo po oceni zahtevala okoli 8 let in znatno angažiranje občinske uprave ter proračunska sredstva občine. Ob tem računamo, da bo del sredstev mogoče pridobiti na osnovi nacionalnega Načrta za obnovo in okrevanje, ki ga je konce junija 2021 potrdila Evropska komisija. Za kaj vse in koliko sredstev bo predvidoma mogoča zagotoviti iz tega vira pa bo jasno šele, ko bo Vlada RS izdelala in potrdila ustrezne izvedbene načrte in v njih določila konkretne pogoje za črpanje sredstev.

Skladno z zahtevami Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s posodobitvijo nacionalnega Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki je  osnova za vključitev morebitnih gradbenih protipoplavnih investicij v razne evropske (EU kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, INTERREG programi, itd.) in slovenske finančne instrumente (Sklad za vode, Podnebni sklad, itd.), je Občina Borovnica na Direktorat za vode in investicije v roku, do konca januarja 2021, posredovala opis stanja glede poplavne ogroženosti in zahtevanih gradbenih protipoplavnih ukrepih.

Ostale novice

22. 9. 2021
ETM 2021: ŠPAN Mobilnostni center ponuja na preizkus tudi najnovejše “cross-over” e-kolo.

Poleg celovitih storitev za avtomobiliste in motoriste ponuja ŠPAN Mobilnostni center na Brezovici v sklopu svoje bogate ponudbe koles tudi novo kolo lastne znamke S-Bikes, ki je vsestransko uporabno tako za vožnjo po asfaltnih cestah kot tudi po makadamu in celo po brezpotjih z dovolj trdo podlago. Gre za  kolo S-Bike C80e, ki je  je ustvarjen, da vas udobno, odločno in zanesljivo odpelje iz mesta na raziskovanje čudovite narave. Je robusten in eleganten hkrati. Je SUV med električnimi kolesi. Skupaj z nekaterimi drugimi, že uveljavljenimi e-kolesi iz družine S-Bikes ga boste lahko spoznali in preizkusili v petek, 24. 9. 2021, v Borovnici, na DNEVU BREZ AVTOMOBILA 2021 , ki bo od 14.00 do 17.00 potekal na za promet zaprti Paplerjevi ulici.

(več …)

22. 9. 2021
ETM 2021: Preizkusite e-kolesa in e-skiroje ter pametno čelado iz ponudbe podjejta Avtera d. o. o.

Električna kolesa po mnenju velike večine poznavalcev kolesarstva odpirajo nove dimenzije in izredno razširijo obseg in doseg kolesarjenja. Primerna niso le za tiste, ki se bojijo, da jim bosta klanec in/ali daljša razdalja pobrala preveč moči in tiste, ki na delovno mesto ne želijo priti preznojeni, temveč tudi za rekreativne in športne kolesarje, saj omogočajo resen trening brez ekstremnih telesnih naporov in so tako nadvse primerna za pridobivanje osnovne kondicije.  Električni skiroji omogočajo izredno mobilnost v mestni gneči in jih brez težav spravimo tako v prtljažnike avtomobila kot na vlake in avtobuse.  Za večjo varnost pri uporabi tako električnih koles kot skirojev je pametno uporabljati “pametno čelado”, ki poleg učinkovitega varovanja glave varnost povečuje s tem, ko drugim udeležencem v prometu signalizira zaviranje in/ali spremembo smeri, kar je še zlasti pomembno v mestni prometni gneči.  Podjetje Avtera d. o. o. ponuja kakovostna in cenovno zelo ugodna  e- mestna, treking in zložljiva kolesa, električne skiroje in “pametne” čelade, ki jih boste lahko preizkusili v petek, 24. 9. 2021, med 14.00 in 17.00 na Paplerjevi ulici . Več o njihovi ponudbi:

(več …)

20. 9. 2021
POROČILO S POSVETA »VLAK IN KOLO V LETU ŽELEZNIC«

Koalicija za trajnostno prometno politiko je v sodelovanju z Občino Borovnica in Tehniškim muzejem Slovenije, v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021 in evropskega leta železnic, v petek, 17. 9. 2021, v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije, v Bistri, pri Vrhniki, organizirala posvet »Vlak in kolo v letu železnic«. Posveta so se poleg organizatorjev in predstavnika slovenskih železnic udeležili predvsem predstavniki turističnih organizacij z različnih koncev Slovenije ter kolesarski aktivisti, ki si prizadevajo za boljše storitve za kolesarje v slovenskem železniškem potniškem prometu.

Ključne ugotovitve posveta:

  • Povpraševanje po »železniških« storitvah za kolesarje, kot so možnost hitrega in neoviranega dostopa do varnega parkiranja koles čim bližje peronom potniškega prometa, prevoz koles na vlakih in varno shranjevanje koles in prtljage kolesarskih dnevnih migrantov ter popotnikov na železniških postaja vse bolj narašča tudi pri nas.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!