Novice

PRVA OCENA NOVEGA PROMETNEGA REŽIMA V ŠIRŠI OKOLICI OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika, Občine Borovnica ter prometni reditelji, ki so v prvih dveh tednih pouka učencem pomagali zagotavljati varno pot v  šolo in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Jože Korošec, so po treh tednih od njegov uvedbe, ocenili nov prometni režim v širši okolici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

Ugotovili so, da so starši, ki otroke z avtomobili vozijo v šolo, skoraj brez izjeme sprejeli in upoštevajo prepoved parkiranja in ustavljanja na Paplerjevi ulici ter da velika večina upošteva priporočilo, da se otroke odloži pri novem kraku šolske poti mimo Športnega parka Borovnica v obrtni-poslovni coni Struge. Še vedno pa jih kljub prepovedi nekaj parkira pred cerkvijo, nekateri pa za dostavo otrok uporabljajo parkirišče nasproti gostilne Godec ali pri vrtcu. Po umiku nadzora pa se je povečalo število tistih, ki kljub prepovedi ustavljajo na avtobusnem parkirišču pred šolo. Slednje mora glede na potrebe šole ostati v funkciji, saj veliki avtobusi ne morejo uporabljati parkirišča pri šoli. Zato je bil podan predlog, da se namesto sedanjega parkirišča uredi novo in sicer na samem vozišču, dostop do sedanjega pa prepreči s količki. Glede upoštevanja omejitev hitrosti na 30 km/h pa kaže, da ga vozniki upoštevajo vsaj v času prihodov učencev v šolo in odhodov iz šole domov.

Nova šolska pot skozi območje Struge je v uporabi zlasti ob jutranjem prihodu v šolo, ob odhodu iz šole pa učenci iz S in SV dela Borovnice raje uporabljajo pot čez Molkov trg. Ker ob zavijanju tovornjakov vlačilcev prihaja do tega, da se prikolice zelo približajo novi šolski poti ali celo posežejo na njeno območje je bilo predlagano, da se namesto črte na vozišču za ločitev hodnika za pešce postavijo fizične ovire.

Reditelji so tudi opazili, da kar nekaj učencev, ki v šolo prihaja s kolesom, ne uporablja zaščitne čelade in zavestno ne upošteva prometnih predpisov. Velika večina učencev-kolesarjev, ki prihaja v šolo po Mikuževi in Mejačevi ulici se ne zna pravilno razvrstiti in  v križišču Mikuževe in Mejačeve ulice ter Molkovega trga oziroma ga pravilno prevoziti, saj na Molkov trg zavijajo tako, da sekajo vozni pas nasproti vozečih vozil. Pri usposabljanju za kolesarske izpite bi bilo potrebno učence naučiti pravilne vožnje skozi omenjeno križišče, prav tako pa tudi skozi križišče Ljubljanske in Zalarjeve ter Miklavičeve ceste. V tem zelo nevarnem križišču preglednost zmanjšujejo tudi preveč razraslo okrasno grmičje in cvetje pri stanovanjski hiši na Miklavičevi cesti 2, ki bi ga bilo potrebno pristriči.

Pri uporabi novega parkirišča na območju obrtno-poslovne cone Struge za zaposlene v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica je bilo v prvih dneh nekaj zmede in težav s pomanjkanjem zadostnega števila parkirnih prostorov, medtem ko je bilo zlasti prvi dan na parkirišču pri šoli nekaj nezasedenih parkirnih mest. S časom se je zadeva uredila in večjih težav s pomanjkanjem parkirnih mest za zaposlene v OŠ ni. Kljub temu pa je ob končni prometni ureditvi območja Struge potrebno zagotoviti še nekaj dodatnih parkirnih mest. Sicer je v neposredni bližini predvidena izgradnja novega trgovskega centra Mercator z večjim številom parkirnih mest, tako da v tem delu naselja ne bi smelo biti težav s parkiranjem.

Razveseljivo je, da se je zelo povečalo število učencev, ki prihajajo v šolo s kolesi ali skiroji. Posledično pa kolesarnica pri šoli ne omogoča več parkiranja koles vseh otrok, ki prikolesarijo v šolo, zato jo bo potrebno čim prej temeljito povečati. Po zaslugi vodstva in vzgojiteljic otrok v vrtcu, ki so v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021 uspešno motivirale vrtčevske otroke, da so v vrtec prišli s skiroji ter na poganjavčkih in kolesih, se velik primanjkljaj parkirnih mest za kolesa in skiroje pojavlja tudi pri vrtcu, zato bo tudi tam potrebno čim prej povečati kolesarnico.

Ugotovitve in priporočila bo na svoji prvi naslednji seji obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter na tej osnovi županu in občinski upravi predlagal ustrezne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti in spodbujanje zdravih načinov mobilnosti.

Ostale novice

20. 5. 2022
20 MAJ – SVETOVNI DAN ČEBEL IN OBLETNICA ROJSTVA ANTONA JANŠE
20. maj je bil prav na pobudo slovenskih čebelarjev 17. novembra 2017 s strani Ekonomsko-finančnega odbora OZN sprejet razglašen za Svetovni dan čebel. Letos je svetovni praznik čebel posvečen raznolikosti čebelarskih praks na svetu ter predvsem raznolikosti čebel. Pri tem pa strokovnjaki za opraševanje opozarjajo, da pri vlogi čebel kot opraševalk ne smemo pozabiti na divje čebele, prav tako pa ne tudi na pomemben prispevek čmrljev, nekaterih vrst muh in drugih insektov. Uporaba insekticidov in herbicidov v kmetijstvu, izsuševanje mokrišč, spremembe rabe tal, prav tako pa tudi promet in pogosta košnja travnikov so največje grožnje za preživetje opraševalcev, ki imajo tako pomembno vlogo zlasti pri pridelavi sadja, seveda pa tudi medu.

(več …)

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!