Novice

PRVA OCENA NOVEGA PROMETNEGA REŽIMA V ŠIRŠI OKOLICI OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika, Občine Borovnica ter prometni reditelji, ki so v prvih dveh tednih pouka učencem pomagali zagotavljati varno pot v  šolo in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Jože Korošec, so po treh tednih od njegov uvedbe, ocenili nov prometni režim v širši okolici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

Ugotovili so, da so starši, ki otroke z avtomobili vozijo v šolo, skoraj brez izjeme sprejeli in upoštevajo prepoved parkiranja in ustavljanja na Paplerjevi ulici ter da velika večina upošteva priporočilo, da se otroke odloži pri novem kraku šolske poti mimo Športnega parka Borovnica v obrtni-poslovni coni Struge. Še vedno pa jih kljub prepovedi nekaj parkira pred cerkvijo, nekateri pa za dostavo otrok uporabljajo parkirišče nasproti gostilne Godec ali pri vrtcu. Po umiku nadzora pa se je povečalo število tistih, ki kljub prepovedi ustavljajo na avtobusnem parkirišču pred šolo. Slednje mora glede na potrebe šole ostati v funkciji, saj veliki avtobusi ne morejo uporabljati parkirišča pri šoli. Zato je bil podan predlog, da se namesto sedanjega parkirišča uredi novo in sicer na samem vozišču, dostop do sedanjega pa prepreči s količki. Glede upoštevanja omejitev hitrosti na 30 km/h pa kaže, da ga vozniki upoštevajo vsaj v času prihodov učencev v šolo in odhodov iz šole domov.

Nova šolska pot skozi območje Struge je v uporabi zlasti ob jutranjem prihodu v šolo, ob odhodu iz šole pa učenci iz S in SV dela Borovnice raje uporabljajo pot čez Molkov trg. Ker ob zavijanju tovornjakov vlačilcev prihaja do tega, da se prikolice zelo približajo novi šolski poti ali celo posežejo na njeno območje je bilo predlagano, da se namesto črte na vozišču za ločitev hodnika za pešce postavijo fizične ovire.

Reditelji so tudi opazili, da kar nekaj učencev, ki v šolo prihaja s kolesom, ne uporablja zaščitne čelade in zavestno ne upošteva prometnih predpisov. Velika večina učencev-kolesarjev, ki prihaja v šolo po Mikuževi in Mejačevi ulici se ne zna pravilno razvrstiti in  v križišču Mikuževe in Mejačeve ulice ter Molkovega trga oziroma ga pravilno prevoziti, saj na Molkov trg zavijajo tako, da sekajo vozni pas nasproti vozečih vozil. Pri usposabljanju za kolesarske izpite bi bilo potrebno učence naučiti pravilne vožnje skozi omenjeno križišče, prav tako pa tudi skozi križišče Ljubljanske in Zalarjeve ter Miklavičeve ceste. V tem zelo nevarnem križišču preglednost zmanjšujejo tudi preveč razraslo okrasno grmičje in cvetje pri stanovanjski hiši na Miklavičevi cesti 2, ki bi ga bilo potrebno pristriči.

Pri uporabi novega parkirišča na območju obrtno-poslovne cone Struge za zaposlene v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica je bilo v prvih dneh nekaj zmede in težav s pomanjkanjem zadostnega števila parkirnih prostorov, medtem ko je bilo zlasti prvi dan na parkirišču pri šoli nekaj nezasedenih parkirnih mest. S časom se je zadeva uredila in večjih težav s pomanjkanjem parkirnih mest za zaposlene v OŠ ni. Kljub temu pa je ob končni prometni ureditvi območja Struge potrebno zagotoviti še nekaj dodatnih parkirnih mest. Sicer je v neposredni bližini predvidena izgradnja novega trgovskega centra Mercator z večjim številom parkirnih mest, tako da v tem delu naselja ne bi smelo biti težav s parkiranjem.

Razveseljivo je, da se je zelo povečalo število učencev, ki prihajajo v šolo s kolesi ali skiroji. Posledično pa kolesarnica pri šoli ne omogoča več parkiranja koles vseh otrok, ki prikolesarijo v šolo, zato jo bo potrebno čim prej temeljito povečati. Po zaslugi vodstva in vzgojiteljic otrok v vrtcu, ki so v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021 uspešno motivirale vrtčevske otroke, da so v vrtec prišli s skiroji ter na poganjavčkih in kolesih, se velik primanjkljaj parkirnih mest za kolesa in skiroje pojavlja tudi pri vrtcu, zato bo tudi tam potrebno čim prej povečati kolesarnico.

Ugotovitve in priporočila bo na svoji prvi naslednji seji obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter na tej osnovi županu in občinski upravi predlagal ustrezne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti in spodbujanje zdravih načinov mobilnosti.

Ostale novice

14. 10. 2021
SOLIDNA UVRSITEV OBČINE BOROVNICA V RAZISKAVI O TRANSPARENTNOSTI V SLOVENSKIH OBČINAH

Čeprav se morda zdi, da igrajo v državi pomembno vlogo le odločitve vlade, tudi lokalna samouprava bistveno vpliva na naša vsakdanja življenja. Ker mora biti zato njihovo delovanje odprto in vključujoče, so na inštitutu Danes je nov dan v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pripravili raziskavo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. V njej so z 80 kazalniki ocenili vseh 212 slovenskih občin, pri čemer so pregledovali vsebine in podatke za leto 2020. Občina Borovnica se je pri tem uvrstila med prvo četrtino slovenskih občin oz. na 52. mesto.

Raziskava  je zaobjela 5 vsebinskih sklopov, v katerih so z 80 indikatorji ocenjevali:

(več …)

13. 10. 2021
V Sloveniji se širi mreža za oddajo še delujočih električnih in elektronskih aparatov

Global e-waste monitor 2020 je poročal, da je bilo v letu 2019 proizvedenih 53,6 milijona ton e-odpadkov. Letošnja gora odpadne električne in elektronske opreme bo po njihovih ocenah znašala 57,4 milijona ton. To je več kot je težek Kitajski zid, ki je najtežji umetni predmet na Zemlji. Do leta 2030 pa napovedujejo, da bo v letu nastalo že 74 milijonov ton e-odpadkov. Svetovno nastajanje e-odpadkov se torej letno povečuje za 2 milijona ton ali za približno 3-4%, kar pripisujejo predvsem višji stopnji porabe elektronike, krajšemu življenjskemu ciklu izdelkov in omejenim možnostim popravil. Več o problematiki na globalni ravni in o uspešnem zbiranju in ponovni uporabi električnih in elektronskih aparatov v Sloveniji si lahko prebereta v nadaljevanju.

(več …)

28. 9. 2021
ETM 2021: Promet v občini, kot ga vidijo učenci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Učenci 6.-9. razred OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica so pri predmetu Tehnika in tehnologija, ki ga poučuje Klemen Jevnikar, v okviru EMT 2021 opazovali promet v občini in prišli do naslednjih opažanj in predlogov: 

POHVALE:

 • Ni veliko prometa
 • Urejen promet okoli trgovin Mercator in Spar
 • Parkirišče na železniški postaji
 • Veliko kolesarjev (tudi učencev)
 • Prisotnost redarjev in policistov ob začetku šolskega leta
 • Omejitve hitrosti in hitrostne ovire (center Borovnica, Rimska cesta)
 • Obnovljene talne oznake pred pričetkom šolskega leta
 • Talna osvetlitev prehoda na Zalarjevi
 • Kolesarski park pri mostu Pot v Jele
 • Novo urejena pot ob desnem bregu Borovniščice do Ljubljanske ceste
 • Veliko pločnikov

(več …)

27. 9. 2021
Za nami je ETM 2021
V sklopu letošnjega ETM 2021 smo bili deležni:
– celotedenskih dejavnosti promocije in usposabljanja za kolesarjenje otrok, ki obiskujejo vrtec;
– zanimivega potopisnega predavanja Liljana Kogovšek o preživljanju počitnic s pešačenjem na dolge razdalje po znanih evropskih pešpoteh;
– predstavitve in preizkusa el. skirojev in el. koles;
– predstavitve el. avtomobilov, ki jih uporabljajo naši občani in člani DEMS ter srečanja občanov in lastnikov el. vozil;
– “prometnih iger” in slikanja prometnih in prometno-okoljskih motivov s kredo na asfalt;
– predstavitve električnega tricikla JP KVP, “reciklaže” odsluženih koles v okviru projekta “Zero Waste” in osnovnega servisa koles;
– nagradnega kviza o prometu in okolju ter varni vožnji el. koles in skirojev s predstavitvijo zavarovanja kolesarske odgovornosti
– kolesarskega izleta preko barja v Tehniški muzej Slovenije z vodenim ogledom prometne zbirke.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!