Novice

PUMP TRACK STEZA V BOROVNICI ODPRTA – KOLOPARK ČAKA ŠE PARKOVNA UREDITEV

Takoj po oddaji vloge za sofinanciranje projekta »Koloparki- učilnice kolesarskih veščin« iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS, ki jo je upravljalec  LAS Barje z zaledjem, Zavod Cerpok oddal na Ministrstvo za infrastrukturo, je Občina Borovnica angažirala izbranega izvajalca Zavod Aliansa, da začne z gradnjo pump-track steze.   Ta se je podvizal in praktično takoj lotil gradnje, ki je bila končana v dobrem tednu dni. Občina Borovnica je 31. 3. 2022 dobila varnostno poročilo in garancijsko izjavo ter s podpisom zapisnika o prevzemu uradno prevzela dokončano stez.

Še preden se je asfalt dobro ohladil in je bila do konca položena travna ruša, se je mladež, ki je na to pridobitev čakala dve leti, že z velikim navdušenjem zapodila po stezi.

Spomnimo, da gre za elipsasti, v obliki osmice sklenjeno in na robovih nagnjeno  asfaltirano stezo z grbinami in nakloni, ki omogočajo vožnjo s kolesi brez uporabe pedal, zgolj s premikanjem težišča. Na ta dinamičen, zabaven in zdravju koristen način se tako pridobivajo veščine obvladovanja dinamičnega ravnotežja pri vožnji s kolesom, skirojem ali rolerji.  Ta pridejo prav pri večini športnega udejstvovanja, kolesarjem pa tudi v prometu. Najlažje in najhitreje jih pridobimo v mladih letih, seveda pa ni nikoli prepozno. Opozarjamo pa, da je uporaba steze na lastno odgovornost in seveda na upoštevanje pravil za varno vožnjo, zlasti na pravilo, da morajo vsi uporabniki stezo uporabljati v smeri nasprotni gibanju urinega kazalca.

Z izgradnjo steza pa Kolopark Borovnica še ni končan. V naslednjih tedni bo parkovno urejena tudi okolica. Zasajena bodo drevesa in grmičevje, postavljene klopi in igralo za majhne otroke ter stojala za kolesa ter stojalo z zračno tlačilko in kompletom osnovnih orodja za popravilo koles, ki so na ogrodje pritrjena z jeklenimi vrvmi.

Postavitev pitnika za vodo pa je načrtovana ob izgradnji kolesarske poti med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti, ki je sestavni del operacije »Kolesarska povezava Borovnica – Breg z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste R3-642/1146«. Postopek izbora izvajalca za odsek ob regionalni cesti je v teku in ko bo znan in potrjen izvajalec ter z njim podpisana pogodba, bo Občina Borovnica začela postopek zbiranja ponudb za izvedbo omenjene kolesarske poti.

Ostale novice

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

19. 4. 2022
TRADICIONALNA SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA – LETOS TUDI Z UDELEŽBO SKUPINE PROSTOVOLJCEV IZ PETROLA  

Zavod Tri-niti je ob podpori in v sodelovanju z Občino Borovnica ter v sodelovanju z JP KPV d. o. o. v prvi polovici aprila izvedel tradicionalno čistilno akcijo čiščenja okolice v občini Borovnica.  Ker ni bilo mogoče natančno predvideti začetka in konca napovedanih padavin je glavnina akcije potekala tako v soboto 9. aprila, kot tudi v nedeljo, 10. 4. 2022. DPŽ Ajda ter vzgojitelji in varovanci vrtca Borovnica so se obvezali, da  se bodo akciji pridružili  kasneje in čistili ob  Svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 23. 4. 2022. Skupaj smo do sedaj pobrali skoraj 400 kg odpadkov. Pobrane odpadke je odpeljalo JP KPV d.o.o. Med najbolj pogostimi odpadki so  bile pločevinke (predvsem piva),  plastenke,  ostala plastična embalaža ter cigaretni ogorki. Med odpadki smo našli najdejo tudi številne zaščiten obrazne maske za ter  precej polivinila.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!