Novice

Sestanek med vodstvom SŽ Potniški promet in županom Bojanom Čebelo

V petek 5. marca 2021 so se v prostorih SŽ-Potniški promet, d. o. o. sestali direktorica mag. Darja Kocjan s sodelavko Petro Privšek, vodjo službe za prodajo in marketing in strokovnim sodelavcem Primožem Kokaljem, ter župan Občine Borovnica Bojan Čebela s sodelavcem Andrejem Klemencem, višjim svetovalcem za razvoj in razvojne projekte. Uvodoma se je mag. Darja Kocjan zahvalila za hiter odziv občine na pobudo, katere namen je izboljšati sodelovaje z občinami pri razvoju železniškega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti v Sloveniji, tudi z izboljšanjem produktov in storitev namenjenim uporabnikom železniškega potniškega prevoza.

SŽ-Potniški promet, d. o. o. so v procesu prevzema novih potniških garnitur Stadler. Vseh 52 naročenih novih garnitur pričakujejo predvidoma do konca leta 2022. Ker bo do takrat predvidoma končana tudi rekonstrukcija nekaterih prog, med drugim tudi proge med Ljubljano in Borovnico, bodo lahko v letu 2023 potnikom ponudile znatno izboljšanje z vidika udobja in frekvence prevozov, nekoliko pa se bodo skrajšali tudi potovalni časi. Že sedaj pa do uporabnikov bolj prijazna tarifna politika omogoča brezplačne prevoze za upokojence, dodatne popuste pri družinskih in turističnih potovanjih z vlaki SŽ ter znatno nižjo dnevno vozovnico za prevoz koles.

SŽ-Potniški promet, d. o. o. so naredile tudi velik korak pri posodobitvi oz. digitalizaciji poslovanja, tako da je mogoče že večino njihovih produktov in storitev kupiti tudi preko spleta. Čeprav bo bistvenih izboljšav glede prevoza potnikov prišlo v letu 2023, pa se bodo razmere postopoma izboljševale že prej in sicer s postopnim uvajanjem novih garnitur potniških vlakov. Predvidoma bo na progi med Ljubljano in Sežano prva nova garnitura vlaka Stadler začela voziti že v začetku letošnjega poletja. Na koncu je mag. Kocjan izpostavila fenomen Borovnice kot kraja z izrazito visokim deležem potovanj na delo in izobraževanje z vlaki ter pohvalila občino za uspešno izveden projekt parkirišča pri železniški postaji, ki lahko služi za zgled številnim manjšim krajem v Sloveniji.

Župan Bojan Čebela je izpostavil poseben odnos do železnice med občani, ki je povezan z njenim zgodovinskim razvojem oz. vključitvijo v sodobni svet, ki ga je prinesla prav železnica. Ta zgodovinski spomin se v občini ne le ohranja temveč ga z dogodki in projekti, ki se vežejo na železniški in kulturno dediščino, občina poskuša še nadgraditi. Tako se bo v kratkem začela izvedba projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta, kar bo Borovnico naredilo še bolj zanimivo za ljubitelje železniške dediščine. Občani pa si želijo, da železniška povezava do Ljubljane še bolj kot do sedaj postane zgled primestne železniške povezave v ljubljanski urbani regiji, za kar bo potrebno povečati število povezav, iz Ljubljane zlasti pozno zvečer, in tudi zunaj prevoznih konic zmanjšati predolge intervale med potniškimi vlaki. Borovnica želi biti tudi izhodišče pohodniške in kolesarske rekreacije in turizma za različne ciljne skupine, tudi tiste, ki kombinirajo kolesarjenje s prevozi z vlakom, zato si občina želi tako čim prejšnje uvedbe garnitur, ki omogočajo bistveno večji prevoz koles, kot tudi več vikend turistom prilagojenih linij ob vikendih in praznikih. Da pa bo, tudi v navezavi na realizacijo plovnosti Ljubljanice in v sodelovanju z drugimi deležniki na Ljubljanskem barju, mogoče razvijati privlačne nišne tržne produkte, bo potrebno v njihovo kreiranje in promocijo vključiti tudi Turizem Ljubljana kot regionalno destinacijsko organizacijo.

Na koncu sestanka je bilo dogovorjeno, da bo ob prvi vožnji nove potniške garniture vlaka Stadler v Borovnico, organiziran posebni dogodek, v kolikor bo to seveda dopuščala situacije glede epidemije obolelosti za COVID-19. Ob tej priložnosti želi občina občane podrobneje in temeljiteje seznani s produkti in storitvami SŽ-Potniški promet, d. o. o. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo Občina Borovnica organizirala sestanek vseh deležnikov za to, da postane Borovnica izhodišče za obisk TMS v Bistri, soteske Pekel ter JZ dela Ljubljanskega barja in njegovega hribovitega zaledja na osnovi prevoza s potniškimi vlaki SŽ. SŽ-Potniški promet, d. o. o. pa so za promocijo prevoza z vlaki in trajnostnih turističnih produktov z občino pripravljene sodelovati tudi prek promocije dogodkov na svoji zelo dobro obiskani spletni strani.

foto; Rok Žnidaršič

Ostale novice

13. 4. 2021
Zdravje v občini Borovnica v letu 2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v vsakoletni študiji o zdravju v Sloveniji za občino Borovnica ugotavlja, da je tako kot prejšnja leta, le da še nekoliko bolj izrazito zaznati probleme povezane s prekomernim uživanjem  alkohola (stopnja obolevnosti in umrljivosti zaradi z uživanjem alkohola povezanih bolezni, delež alkoholiziranih v prometnih nesrečah) in kajenjem (stopnja obolevnosti in umrljivosti zaradi s kajenjem) povezanih bolezni. V negativnem smislu glede kazalnikov odstopamo od nacionalnega povprečja tudi glede odsotnosti z dela in klopnega meningoencefalitisa, v pozitivnem pa le pri dveh, neposredno z zdravjem sicer nepovezanih kazalnikih, in sicer pri prirastu prebivalstva in umrljivosti glede na kraj stalnega bivališča.

Ob ugotovitvi da je alkohol pri nas izpostavljen dejavnik zdravstvenih in prometnih tveganj  se je občinsko vodstvo v lanskem letu odločilo, da k naslavljanju te in drugih oblik odvisnosti in tveganega vedenja v občini pristopi z aktivno udeležbo v projektu Preventivna platforma, ki ga koordinira Institut Utrip, s sedežem v naši občini. Žal epidemija COVID-19 preprečuje izvedbo večine načrtovanih aktivnosti oz. jih omejuje na spletno usposabljanje. (več …)

22. 3. 2021
PAVILIJON “MEDENA ZGODBA” PRIČENJA SVOJO POT
Čebelarska zveza Slovenije je pred kratkim pričela novo zgodbo o čebelarstvu, ki želi dodobra predstaviti slovensko čebelarstvo doma in v svetu. Paviljon Medena zgodba se podaja na pot in bo na svojevrsten način prikazoval delo čebel, čebelarja in sadove njunega skupnega dela. Paviljon je prevozni čebelnjak namenjen izobraževanju, predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva ter medenih izdelkov. Opremljen je z najsodobnejšo video in zvočno tehniko. V čebelji svet nas popelje s pomočjo vida, vonja, tipa in na koncu tudi okusa, s prav posebno medeno postajo.
22. 3. 2021
ČIŠČENJE STRUG VODOTOKOV IN KANALOV V OBČINI BOROVNICA

Čiščenje strug vodotokov je pomembno za ustrezen pretok vode in s tem za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ponekod pa tudi za ustrezno odvodnjavanje kmetijskih površin.  V februarju je izvajalec  na območju občine Borovnica očistil:

  • Gantarjev potok, na Dolu pri Borovnici, od ceste Vrhnika – Borovnica do izliva v Jeršinov kanal v dolžini 200 m;
  • strugo stare Borovnišnice v dolžini 450 m;
  • Jeršinov kanal v dolžini 780 m;
  • Strugo nove Borovnišnice v dolžini 1270 m.

Da je bil skrajni čas, da se struge očisti kaže tudi količina materiala na začasni deponiji pri gasilskem domu na Bregu pri Borovnici (glej fotografijo).

19. 3. 2021
VSE NAJBOLJŠE, LJUBLJANICA!
Občine v porečju Ljubljanice so 22. marec – Svetovni dan voda v zadnjih letih obeležile s prireditvijo Moja reka praznuje. Ta je posvečena reki Ljubljanici kot vodni žili, habitatu, plovni poti, arheološko-zgodovinskem prostoru ter velikokrat mističnem prostoru doživljanja narave in arhetipu vodnega sveta. Nastala je pred 9 leti na pobudo Humanistično umetniškega društva Karel Barjanski iz Borovnice in združuje poljudno-znanstvene, tehniško-tehnološke in umetniške vidike obravnavanja fenomena vode kot prasile, pogoja življenja in življenjskega prostora z izzivi obvladovanja upravljanja z vodami, čiščenja odpadnih voda in zagotavljanja zdrave pitne vode za vse.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!