Novice

Sestanek med vodstvom SŽ Potniški promet in županom Bojanom Čebelo

V petek 5. marca 2021 so se v prostorih SŽ-Potniški promet, d. o. o. sestali direktorica mag. Darja Kocjan s sodelavko Petro Privšek, vodjo službe za prodajo in marketing in strokovnim sodelavcem Primožem Kokaljem, ter župan Občine Borovnica Bojan Čebela s sodelavcem Andrejem Klemencem, višjim svetovalcem za razvoj in razvojne projekte. Uvodoma se je mag. Darja Kocjan zahvalila za hiter odziv občine na pobudo, katere namen je izboljšati sodelovaje z občinami pri razvoju železniškega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti v Sloveniji, tudi z izboljšanjem produktov in storitev namenjenim uporabnikom železniškega potniškega prevoza.

SŽ-Potniški promet, d. o. o. so v procesu prevzema novih potniških garnitur Stadler. Vseh 52 naročenih novih garnitur pričakujejo predvidoma do konca leta 2022. Ker bo do takrat predvidoma končana tudi rekonstrukcija nekaterih prog, med drugim tudi proge med Ljubljano in Borovnico, bodo lahko v letu 2023 potnikom ponudile znatno izboljšanje z vidika udobja in frekvence prevozov, nekoliko pa se bodo skrajšali tudi potovalni časi. Že sedaj pa do uporabnikov bolj prijazna tarifna politika omogoča brezplačne prevoze za upokojence, dodatne popuste pri družinskih in turističnih potovanjih z vlaki SŽ ter znatno nižjo dnevno vozovnico za prevoz koles.

SŽ-Potniški promet, d. o. o. so naredile tudi velik korak pri posodobitvi oz. digitalizaciji poslovanja, tako da je mogoče že večino njihovih produktov in storitev kupiti tudi preko spleta. Čeprav bo bistvenih izboljšav glede prevoza potnikov prišlo v letu 2023, pa se bodo razmere postopoma izboljševale že prej in sicer s postopnim uvajanjem novih garnitur potniških vlakov. Predvidoma bo na progi med Ljubljano in Sežano prva nova garnitura vlaka Stadler začela voziti že v začetku letošnjega poletja. Na koncu je mag. Kocjan izpostavila fenomen Borovnice kot kraja z izrazito visokim deležem potovanj na delo in izobraževanje z vlaki ter pohvalila občino za uspešno izveden projekt parkirišča pri železniški postaji, ki lahko služi za zgled številnim manjšim krajem v Sloveniji.

Župan Bojan Čebela je izpostavil poseben odnos do železnice med občani, ki je povezan z njenim zgodovinskim razvojem oz. vključitvijo v sodobni svet, ki ga je prinesla prav železnica. Ta zgodovinski spomin se v občini ne le ohranja temveč ga z dogodki in projekti, ki se vežejo na železniški in kulturno dediščino, občina poskuša še nadgraditi. Tako se bo v kratkem začela izvedba projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta, kar bo Borovnico naredilo še bolj zanimivo za ljubitelje železniške dediščine. Občani pa si želijo, da železniška povezava do Ljubljane še bolj kot do sedaj postane zgled primestne železniške povezave v ljubljanski urbani regiji, za kar bo potrebno povečati število povezav, iz Ljubljane zlasti pozno zvečer, in tudi zunaj prevoznih konic zmanjšati predolge intervale med potniškimi vlaki. Borovnica želi biti tudi izhodišče pohodniške in kolesarske rekreacije in turizma za različne ciljne skupine, tudi tiste, ki kombinirajo kolesarjenje s prevozi z vlakom, zato si občina želi tako čim prejšnje uvedbe garnitur, ki omogočajo bistveno večji prevoz koles, kot tudi več vikend turistom prilagojenih linij ob vikendih in praznikih. Da pa bo, tudi v navezavi na realizacijo plovnosti Ljubljanice in v sodelovanju z drugimi deležniki na Ljubljanskem barju, mogoče razvijati privlačne nišne tržne produkte, bo potrebno v njihovo kreiranje in promocijo vključiti tudi Turizem Ljubljana kot regionalno destinacijsko organizacijo.

Na koncu sestanka je bilo dogovorjeno, da bo ob prvi vožnji nove potniške garniture vlaka Stadler v Borovnico, organiziran posebni dogodek, v kolikor bo to seveda dopuščala situacije glede epidemije obolelosti za COVID-19. Ob tej priložnosti želi občina občane podrobneje in temeljiteje seznani s produkti in storitvami SŽ-Potniški promet, d. o. o. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo Občina Borovnica organizirala sestanek vseh deležnikov za to, da postane Borovnica izhodišče za obisk TMS v Bistri, soteske Pekel ter JZ dela Ljubljanskega barja in njegovega hribovitega zaledja na osnovi prevoza s potniškimi vlaki SŽ. SŽ-Potniški promet, d. o. o. pa so za promocijo prevoza z vlaki in trajnostnih turističnih produktov z občino pripravljene sodelovati tudi prek promocije dogodkov na svoji zelo dobro obiskani spletni strani.

foto; Rok Žnidaršič

Ostale novice

24. 10. 2021
Uspešna delovna akcija urejanja okolice prenovljene atletske steze

Delovne akcije, ki je potekala v soboto, 23. 10. 2021, se je udeležilo dobrih trideset prostovoljcev, med njimi občinski svetniki Peter Svete, Marko Žitko in Matjaž Ocepek, ravnatelj OŠ Daniel Horvat in župan Bojan Čebela. Izravnali so teren ob tartanski atletski stezi in posejali travo. Da bo površina primerna za tek in se ob dežju blato ne bo stekalo na atletsko stezo mora nastati čvrsta travna preproga, zato bo do takrat športno igrišče zaprto. Prostovoljci so se okrepčali z okusnim pasuljem, dobre volje pa ni manjkalo. Vsem najlepša hvala!

14. 10. 2021
SOLIDNA UVRSITEV OBČINE BOROVNICA V RAZISKAVI O TRANSPARENTNOSTI V SLOVENSKIH OBČINAH

Čeprav se morda zdi, da igrajo v državi pomembno vlogo le odločitve vlade, tudi lokalna samouprava bistveno vpliva na naša vsakdanja življenja. Ker mora biti zato njihovo delovanje odprto in vključujoče, so na inštitutu Danes je nov dan v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pripravili raziskavo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. V njej so z 80 kazalniki ocenili vseh 212 slovenskih občin, pri čemer so pregledovali vsebine in podatke za leto 2020. Občina Borovnica se je pri tem uvrstila med prvo četrtino slovenskih občin oz. na 52. mesto.

Raziskava  je zaobjela 5 vsebinskih sklopov, v katerih so z 80 indikatorji ocenjevali:

(več …)

14. 10. 2021
PRVA OCENA NOVEGA PROMETNEGA REŽIMA V ŠIRŠI OKOLICI OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika, Občine Borovnica ter prometni reditelji, ki so v prvih dveh tednih pouka učencem pomagali zagotavljati varno pot v  šolo in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Jože Korošec, so po treh tednih od njegov uvedbe, ocenili nov prometni režim v širši okolici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

Ugotovili so, da so starši, ki otroke z avtomobili vozijo v šolo, skoraj brez izjeme sprejeli in upoštevajo prepoved parkiranja in ustavljanja na Paplerjevi ulici ter da velika večina upošteva priporočilo, da se otroke odloži pri novem kraku šolske poti mimo Športnega parka Borovnica v obrtni-poslovni coni Struge. Še vedno pa jih kljub prepovedi nekaj parkira pred cerkvijo, nekateri pa za dostavo otrok uporabljajo parkirišče nasproti gostilne Godec ali pri vrtcu. Po umiku nadzora pa se je povečalo število tistih, ki kljub prepovedi ustavljajo na avtobusnem parkirišču pred šolo. Slednje mora glede na potrebe šole ostati v funkciji, saj veliki avtobusi ne morejo uporabljati parkirišča pri šoli. Zato je bil podan predlog, da se namesto sedanjega parkirišča uredi novo in sicer na samem vozišču, dostop do sedanjega pa prepreči s količki. Glede upoštevanja omejitev hitrosti na 30 km/h pa kaže, da ga vozniki upoštevajo vsaj v času prihodov učencev v šolo in odhodov iz šole domov.

(več …)

13. 10. 2021
V Sloveniji se širi mreža za oddajo še delujočih električnih in elektronskih aparatov

Global e-waste monitor 2020 je poročal, da je bilo v letu 2019 proizvedenih 53,6 milijona ton e-odpadkov. Letošnja gora odpadne električne in elektronske opreme bo po njihovih ocenah znašala 57,4 milijona ton. To je več kot je težek Kitajski zid, ki je najtežji umetni predmet na Zemlji. Do leta 2030 pa napovedujejo, da bo v letu nastalo že 74 milijonov ton e-odpadkov. Svetovno nastajanje e-odpadkov se torej letno povečuje za 2 milijona ton ali za približno 3-4%, kar pripisujejo predvsem višji stopnji porabe elektronike, krajšemu življenjskemu ciklu izdelkov in omejenim možnostim popravil. Več o problematiki na globalni ravni in o uspešnem zbiranju in ponovni uporabi električnih in elektronskih aparatov v Sloveniji si lahko prebereta v nadaljevanju.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!