Novice

Sestanek med vodstvom SŽ Potniški promet in županom Bojanom Čebelo

V petek 5. marca 2021 so se v prostorih SŽ-Potniški promet, d. o. o. sestali direktorica mag. Darja Kocjan s sodelavko Petro Privšek, vodjo službe za prodajo in marketing in strokovnim sodelavcem Primožem Kokaljem, ter župan Občine Borovnica Bojan Čebela s sodelavcem Andrejem Klemencem, višjim svetovalcem za razvoj in razvojne projekte. Uvodoma se je mag. Darja Kocjan zahvalila za hiter odziv občine na pobudo, katere namen je izboljšati sodelovaje z občinami pri razvoju železniškega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti v Sloveniji, tudi z izboljšanjem produktov in storitev namenjenim uporabnikom železniškega potniškega prevoza.

SŽ-Potniški promet, d. o. o. so v procesu prevzema novih potniških garnitur Stadler. Vseh 52 naročenih novih garnitur pričakujejo predvidoma do konca leta 2022. Ker bo do takrat predvidoma končana tudi rekonstrukcija nekaterih prog, med drugim tudi proge med Ljubljano in Borovnico, bodo lahko v letu 2023 potnikom ponudile znatno izboljšanje z vidika udobja in frekvence prevozov, nekoliko pa se bodo skrajšali tudi potovalni časi. Že sedaj pa do uporabnikov bolj prijazna tarifna politika omogoča brezplačne prevoze za upokojence, dodatne popuste pri družinskih in turističnih potovanjih z vlaki SŽ ter znatno nižjo dnevno vozovnico za prevoz koles.

SŽ-Potniški promet, d. o. o. so naredile tudi velik korak pri posodobitvi oz. digitalizaciji poslovanja, tako da je mogoče že večino njihovih produktov in storitev kupiti tudi preko spleta. Čeprav bo bistvenih izboljšav glede prevoza potnikov prišlo v letu 2023, pa se bodo razmere postopoma izboljševale že prej in sicer s postopnim uvajanjem novih garnitur potniških vlakov. Predvidoma bo na progi med Ljubljano in Sežano prva nova garnitura vlaka Stadler začela voziti že v začetku letošnjega poletja. Na koncu je mag. Kocjan izpostavila fenomen Borovnice kot kraja z izrazito visokim deležem potovanj na delo in izobraževanje z vlaki ter pohvalila občino za uspešno izveden projekt parkirišča pri železniški postaji, ki lahko služi za zgled številnim manjšim krajem v Sloveniji.

Župan Bojan Čebela je izpostavil poseben odnos do železnice med občani, ki je povezan z njenim zgodovinskim razvojem oz. vključitvijo v sodobni svet, ki ga je prinesla prav železnica. Ta zgodovinski spomin se v občini ne le ohranja temveč ga z dogodki in projekti, ki se vežejo na železniški in kulturno dediščino, občina poskuša še nadgraditi. Tako se bo v kratkem začela izvedba projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta, kar bo Borovnico naredilo še bolj zanimivo za ljubitelje železniške dediščine. Občani pa si želijo, da železniška povezava do Ljubljane še bolj kot do sedaj postane zgled primestne železniške povezave v ljubljanski urbani regiji, za kar bo potrebno povečati število povezav, iz Ljubljane zlasti pozno zvečer, in tudi zunaj prevoznih konic zmanjšati predolge intervale med potniškimi vlaki. Borovnica želi biti tudi izhodišče pohodniške in kolesarske rekreacije in turizma za različne ciljne skupine, tudi tiste, ki kombinirajo kolesarjenje s prevozi z vlakom, zato si občina želi tako čim prejšnje uvedbe garnitur, ki omogočajo bistveno večji prevoz koles, kot tudi več vikend turistom prilagojenih linij ob vikendih in praznikih. Da pa bo, tudi v navezavi na realizacijo plovnosti Ljubljanice in v sodelovanju z drugimi deležniki na Ljubljanskem barju, mogoče razvijati privlačne nišne tržne produkte, bo potrebno v njihovo kreiranje in promocijo vključiti tudi Turizem Ljubljana kot regionalno destinacijsko organizacijo.

Na koncu sestanka je bilo dogovorjeno, da bo ob prvi vožnji nove potniške garniture vlaka Stadler v Borovnico, organiziran posebni dogodek, v kolikor bo to seveda dopuščala situacije glede epidemije obolelosti za COVID-19. Ob tej priložnosti želi občina občane podrobneje in temeljiteje seznani s produkti in storitvami SŽ-Potniški promet, d. o. o. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo Občina Borovnica organizirala sestanek vseh deležnikov za to, da postane Borovnica izhodišče za obisk TMS v Bistri, soteske Pekel ter JZ dela Ljubljanskega barja in njegovega hribovitega zaledja na osnovi prevoza s potniškimi vlaki SŽ. SŽ-Potniški promet, d. o. o. pa so za promocijo prevoza z vlaki in trajnostnih turističnih produktov z občino pripravljene sodelovati tudi prek promocije dogodkov na svoji zelo dobro obiskani spletni strani.

foto; Rok Žnidaršič

Ostale novice

22. 7. 2021
Obnovljen odsek ceste čez Dražico

Postopna obnova ceste med Borovnico in Brezovico pri Borovnici se nadaljuje tudi letos.  Sredi julija je bil obnovljen krajši, dobrih 100 metrov dolg odsek na Dražici. Jeseni se bodo dela nadaljevala z ureditvijo križišča s cesto v Ohonico, ki bo zaradi zagotavljanja večje varnosti nivojsko dvignjeno. Prihodnje leto pa še odsek do mostu čez Prušnico. S tem bo končana prenova dela ceste, katerega vzdrževanje  je bilo zaradi vožnje po neutrjenih bankah največji porabnik občinskih sredstev, namenjenih vzdrževanju cest. Potem pa bo čas za zahtevno postopno obnovo  Zalarjeve ceste od odcepa za Pokojišče do mostu čez Borovniščico.

20. 7. 2021
MENIHOV VRT V BISTRI – NAJBOLJ DIŠEČE DOŽIVETJE TEGA POLETJA!

V sredo, 14. julija, se je v Bistri odvila otvoritev novega doživetja za družine Skrivnostna Bistra, ki obiskovalcem Bistre nudi večplastno izkušnjo narave, zgodovine in kulinarike. Nov produkt družinskega turizma v Bistri je slavnostno odprl župan Občine Borovnica Bojan Čebela, čigar družina ima dolgo tradicijo v hortikulturi. Župan je poudaril, kako pomembno je poslanstvo Skrivnostne Bistre, ki krepi pozitiven odnos do narave ter spodbuja k zdravemu načinu življenja in dobremu počutju. V neposredni bližini Gostilne Bistra in Tehniškega muzeja Slovenije se sedaj nahaja Menihov vrt, simbol zdravega življenja, povezanosti z naravo, samooskrbe in čudežnih moči plodov narave. Obiskovalci Skrivnostne Bistre lahko svoje doživetje nadgradijo z obiskom Tehniškega muzeja Slovenije, kjer imetnike zemljevida Menihovega vrta čaka posebno darilo oziroma si v Gostilni Bistra privoščijo zdravilni napoj ob kosilu, obogatenem z zelišči iz Menihovega vrta. Doživetje SKRIVNOSTNA BISTRA  je odprto vsak dan od torka do nedelje med 9h in 19h.

(več …)

28. 6. 2021
Koncert Lada Jakše na Košutovem vrtu ob otvoritvi razstave njegovih fotografij v galeriji Barje

Kot uvod v razstavo svojih fotografij, poimenovano “Svetlopisi”, je  v  petek, 25. 6. 2021, ob 11:00, na Košutovem vrtu, nastopil Lado Jakša, ki se kot glasbenik ki se giblje v območjih jazza in eksperimentalne glasbe. S kratkimi  avtorskimi skladbami v lastni izvedbi je predstavil vsako od fotografij, ki bodo pod imenom “Svetlopisi” na ogled v Galeriji Barje do 15. julija 2021 vsak torek in četrtek med 19.00 in 21.00. Lado Jakša na svoji poklicni in profesionalni poti združuje in povezuje štiri poklice: glasbenika (klavir, klaviature, pihala), skladatelja, umetnostnega zgodovinarja in fotografa. Ene od njegovih prepoznavnih značilnosti je tudi povezovanje likovne umetnosti in glasbe s partiturami, ki jih napiše in odigra posebej za razstavljena likovna oz. fotografska dela ter nam jih predstavi na odprtjih razstav.

 

 

28. 6. 2021
PROSLAVA OB 30. LETNICI DRŽAVNOSTI SLOVENIJE

25. 6. 2021 je pri lipi samostojnosti, na parkirišču pri vrtcu Borovnica, ob Dnevu državnosti, v počastitev 30. letnice Slovenije kot samostojen države potekala tradicionalna proslava. Na njej so sodelovali praporščaki vseh društev iz naše občine, predstavniki  Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Vrhnika-Borovnica, nekdanji župan Andrej Ocepek, aktualni župan Bojan Čebela ter Pihalni orkester Vrhnika in Tamburaši Borovnica. Slavnostni govornik,  podpolkovnik Janez Čerin, je  izpostavil izreden psihološki kot tudi vojaško-oskrbni pomen, ki ga je imela v vojni za Slovenijo osvojitev velikega skladišča orožja JLA v  Podstrmcu, pri čemer je poudaril pomen tega, da pri tem ni bilo žrtev in oporekal trditvam, da je količina zajetega orožja presegala količino vsega orožja, ki so ga med II. svetovno vojno zasegli partizani. Opozoril je tudi na to, da ne smemo ne levim ne desnim političnim elitam dovoliti, da si prilastijo državo, ki smo jo demokratično gradili in jo osamosvojili s prizadevanji velike večine vseh prebivalcev. Tradicionalno simbolno veteransko daritveno dejanje sta izvedla Jožef Molk in Darko Ogrin. Župan Bojan Čebela pa je v uvodu svojega govora vse prisotne pozval, da se z minuto molka oddolžijo spominu na velikega domoljuba in človeka, ki je ogromno svoje energije in prostega časa posvetil razvoju domačega kraja,  v času epidemije preminulega Frančiška Marjana Drašlerja – Žogra.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!