Novice

UREJEN TEMATSKI PARK BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

Konec novembra so bila zaključena osnovna dela za ureditev tematskega park o Borovniškem viaduktu pri stebru viadukta. Na iz odsluženih železniških tirov, ki so jih darovale SŽ Infrastruktura d. o. o. in so jih na ustrezne dolžine odrezali v podjetju Metallmar d. o. o., izdelane okvirje je bilo nameščenih 9 informacijskih tabel, ki v besedi in sliki predstavljajo zgodovino Borovniškega viadukta od njegovega načrtovanja do njegove končne porušitve in izgradnje nove proge. Avtor besedila, ki ga je strokovno pregledal Bogomir Troha, je Peter Bezek, ki je tudi opravil izbor fotografij in pripravil predloge za tisk panojev. Oba sta člana Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, ki je eden od partnerjev v projektu Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta.

Poleg na novo urjene široke peščene poti, ki preči park in ob kateri so nameščena okvirji s tematskimi panoji, je urejena še vzdolžna pot v obliki železniškega tira. Projekt sicer ne predvideva postavitve muzejske lokomotive ali vagona, je pa ta pot urejena tako, da to omogoča. Ob njej je zasajeno pet dreves – ambrovcev, ki s svojimi ozkimi krošnjami ne bodo zastirali pogleda na steber viadukta, vseeno pa bodo, ko bodo zrasli, ob sočni pripeki obiskovalcem nudili senco. Ob varnostni ograji, ki onemogoča pristop v neposredno bližino stebra, je bilo posajeno 9 grmov oregonskih borovnic, ki jih je podarila Pirčeva brunica. V parku je bila odstranjena nekdanja vegetacija in travna ruša ter nasuta in zravnana nova prst, na katero je že posejano travno seme. Po koncu zime sledijo še nasutje obeh poti z drobnim peskom in utrditev obeh poti ter postavitev klopi in stojal za kolesa.

S tem bo končan prvi del projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in za katerega smo sredstva pridobili preko LAS Barje z zaledjem.

Spomladi sledi še ureditev minaturnega parka pri stari železniški postaji s panojem, ki bo podal osnovne informacije o njej in jo predstavil v originalni podobi, ureditev razgledne ploščadi pri zahodni peti viadukta in pristope poti do nje s Cerkove ulice ter ureditev t. i. dijaške poti oz. bližnjice od križišča Zalarjeve ceste in Mejačeve ulice do Ramovševe ceste, ki bo povezala tematski park z razgledno ploščadjo.

V februarju in marcu bodo v sodelovanju z društvom Lokvanj izvedena usposabljanja za interpretativno (turistično) vodenje po železniški dediščini v naši občini. Usposabljanje bo na voljo za vse zainteresirane. O njegovem začetku oz. terminih in lokaciji izvedbe vas bomo obvestili preko spletne strani in FB profila občine ter v Našem časopisu.

Otvoritvena slovesnost, v sklopu katere bo v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica postavljena  tudi razstava o Južni železnici in Borovniškem viaduktu, je predvidena 22. aprila 2022.

Za podarjen material ali storitve se na tem mestu še enkrat zahvaljujemo podjetjem SŽ Infrastruktura d. o. o., Kržič Transport, Stojan Kržič s. p., Metallmar d. o. o.in Pirčevi brunici.

Naj za konec omenimo še, da je na pobudo jamarskega  in planinskega društva konec novembra Občina Borovnica sklicala terenski sestanek s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana, na katerem je Peter Svete predstavnikom zavoda predstavil predloge za začasno interventno zaščito, ki bi preprečila pronicanje vode v steber in zaščitila ostanke ploščadi. Občina Borovnica je na tej osnovi v začetku decembra na ZVKDS OE Ljubljana posredovala vlogo za dovoljenje za izvedbo začasne interventne zaščite. Na odgovor še čakamo.

Ostale novice

7. 1. 2022
OB 180 LETNICI ROJSTVA MOŽA, KI JE V BOROVNICI POLEG OSTALEGA VZGOJIL TUDI NOVO SORTO JABOLK

V času svojega več kot tri desetletja in pol dolgega službovanja v Borovniški dolini se je nadučitelj Franc Papler (1842-1911) poleg poučevanja, kulturnega in političnega udejstvovanja ukvarjal tudi s čebelarstvom, umnim kmetovanjem ter sadjarstvom. S križanjem štajerskega bobovca in zlate parmene je okoli leta 1895 vzgojil novo sorto jabolk, t.i. “paplerke” oz. “Paplerjev bobovec”.  15. januarja letos bo minilo 180 let od njegovega rojstva. Pred nedavnim smo ob 110 njegove smrti smo o njem in njegovem velikem doprinosu k razvoju v Borovniški dolini že objavili članek, zato bomo ob obletnici njegove smrti na kratko predstavili »njegovo« sorto jabolk in prizadevanja k njeni ohranitvi in razširitvi. Ta avtohtona sorta se je izjemno dobro prilagodila na podnebne in talne razmere v Borovniški dolini in je nadpovprečno bogato rodila. Zato so jo začeli množično cepiti in saditi po okoliških kmečkih sadovnjakih, kjer so nadomestile druge, revnejše sorte.

(več …)

15. 12. 2021
Ob 110. obletnici smrti velikega Borovničana Frana Paplerja

15. decembra mineva 110 let od smrti moža, ki je pomembno zaznamoval razvoj izobraževanja, kulture, gasilstva in sadjarstva v naši občini. Fran Papler se je rodil 15. 1. 1842 na Brezovici pri Kropi kot tretji od desetih otrok v kmečki družini. Učiteljsko pot je začel v Cerknici, kjer je ob poučevanju na ljudski šoli deloval tudi kot organist. V Ratečah je nato službi učitelja in organista dodal še delo cerkovnika. Po premestitvi v Polhov Gradec, kjer je preživel sedem let, je svoje poučevanje nadaljeval v Borovnici, kamor je prišel leta 1875 in v njej ostal vse do smrti. Šolska kronika navaja, da je bil »pri svojem prihodu v Borovnico jako prijazno sprejet s strelom možnarjev«. S svojim delovanjem je kot nadučitelj, sadjar, dejaven občinski odbornik, načelnik in častni član gasilskega društva, predsednik bralnega društva, pevec, pesnik in še kaj bi se našlo,  vtisnil Borovniški kotlini globok pečat. Leta 1891 je bil na deželni učiteljski konferenci v Ljubljani delegat za ljubljansko okolico, kar dokazuje, da so ga spoštovali tudi izven Borovnice.

(več …)

14. 12. 2021
AKTIVNOSTI TURISTIČNEGA IN PLANINSKEGA DRUŠTVA BOROVNICA PRI VZDRŽEVANJU IN ŠIRITVI OBISKOVALSKE IN INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI V LETU 2021

Soteska Pekel

Močno povečan obisk soteske Pekel v letu 2020 in 2021, ki ga gre delno pripisati tudi pandemiji COVID-19, je zaradi povečane erozije dodobra zdelal del poti mimo tretjega slapa v soteski Pekel – od platoja pri slapu do naslednjih stopnic v žlebu. Še posebej sestop s slednjih je postajal smrtno nevaren za uporabnike, zato sta se borovniška turistično in planinsko društvo v letu 2021 odločila, da ta del  prednostno zavarujejo in v treh delih postavijo nove šest metrov dolge stopnice širin 40 cm. Razširjeni in utrjeni so bili odseki planinske poti: pri prvem slapu, tretjem slapu in nad tretjim slapom. Poleg tega so pred samimi stopnicami postavili dvojezično (slovensko – angleško) tablo, ki opozarja, da gre od tu dalje za zahtevno planinsko pot, ki zahteva ustrezno obleko, obutev in pripravljenost.

(več …)

10. 12. 2021
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE GOSTI DVE RAZSTAVI, KI TEMATIZIRATA POMEMBNE VIDIKE KROŽNEGA GOSPODARSTVA
V petek, 3. 12 2021, so v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprli občasno razstavo “Človek in hrana v začaranem krogu”  ter ozaveščevalno razstavo Odločuj in E-cikliraj”, ki so jo pripravili v sodelovanju s podjetjem ZEOS, d.o.o. ) Odprtja dveh razstav, ki obravnavata izredno pomembni temi trajnostnega razvoja in jima tudi v občini Borovnica namenjamo veliko pozornosti, se je udeležil tudi župan Bojan Čebela. Na obeh razstavah so številni predmeti, ki bodo v marsikaterem obiskovalcu vzbudili nostalgične spomine na otroštvo, tistim mlajšim pa prikazali kakšni so bili pri na prvi (mobilni) telefoni, tranzistorski radijski in/ali TV sprejemniki, kuhinjske tehtnice, pločevinasta, steklena in tetrapak embalaža, elektronski gospodinjski aparati za pripravo hrane itd. Skratka, zanimivo za otroke obeh spolov, dedke in babice ter vse tiste vmes.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!