Novice

UREJEN TEMATSKI PARK BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

Konec novembra so bila zaključena osnovna dela za ureditev tematskega park o Borovniškem viaduktu pri stebru viadukta. Na iz odsluženih železniških tirov, ki so jih darovale SŽ Infrastruktura d. o. o. in so jih na ustrezne dolžine odrezali v podjetju Metallmar d. o. o., izdelane okvirje je bilo nameščenih 9 informacijskih tabel, ki v besedi in sliki predstavljajo zgodovino Borovniškega viadukta od njegovega načrtovanja do njegove končne porušitve in izgradnje nove proge. Avtor besedila, ki ga je strokovno pregledal Bogomir Troha, je Peter Bezek, ki je tudi opravil izbor fotografij in pripravil predloge za tisk panojev. Oba sta člana Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, ki je eden od partnerjev v projektu Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta.

Poleg na novo urjene široke peščene poti, ki preči park in ob kateri so nameščena okvirji s tematskimi panoji, je urejena še vzdolžna pot v obliki železniškega tira. Projekt sicer ne predvideva postavitve muzejske lokomotive ali vagona, je pa ta pot urejena tako, da to omogoča. Ob njej je zasajeno pet dreves – ambrovcev, ki s svojimi ozkimi krošnjami ne bodo zastirali pogleda na steber viadukta, vseeno pa bodo, ko bodo zrasli, ob sočni pripeki obiskovalcem nudili senco. Ob varnostni ograji, ki onemogoča pristop v neposredno bližino stebra, je bilo posajeno 9 grmov oregonskih borovnic, ki jih je podarila Pirčeva brunica. V parku je bila odstranjena nekdanja vegetacija in travna ruša ter nasuta in zravnana nova prst, na katero je že posejano travno seme. Po koncu zime sledijo še nasutje obeh poti z drobnim peskom in utrditev obeh poti ter postavitev klopi in stojal za kolesa.

S tem bo končan prvi del projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in za katerega smo sredstva pridobili preko LAS Barje z zaledjem.

Spomladi sledi še ureditev minaturnega parka pri stari železniški postaji s panojem, ki bo podal osnovne informacije o njej in jo predstavil v originalni podobi, ureditev razgledne ploščadi pri zahodni peti viadukta in pristope poti do nje s Cerkove ulice ter ureditev t. i. dijaške poti oz. bližnjice od križišča Zalarjeve ceste in Mejačeve ulice do Ramovševe ceste, ki bo povezala tematski park z razgledno ploščadjo.

V februarju in marcu bodo v sodelovanju z društvom Lokvanj izvedena usposabljanja za interpretativno (turistično) vodenje po železniški dediščini v naši občini. Usposabljanje bo na voljo za vse zainteresirane. O njegovem začetku oz. terminih in lokaciji izvedbe vas bomo obvestili preko spletne strani in FB profila občine ter v Našem časopisu.

Otvoritvena slovesnost, v sklopu katere bo v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica postavljena  tudi razstava o Južni železnici in Borovniškem viaduktu, je predvidena 22. aprila 2022.

Za podarjen material ali storitve se na tem mestu še enkrat zahvaljujemo podjetjem SŽ Infrastruktura d. o. o., Kržič Transport, Stojan Kržič s. p., Metallmar d. o. o.in Pirčevi brunici.

Naj za konec omenimo še, da je na pobudo jamarskega  in planinskega društva konec novembra Občina Borovnica sklicala terenski sestanek s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana, na katerem je Peter Svete predstavnikom zavoda predstavil predloge za začasno interventno zaščito, ki bi preprečila pronicanje vode v steber in zaščitila ostanke ploščadi. Občina Borovnica je na tej osnovi v začetku decembra na ZVKDS OE Ljubljana posredovala vlogo za dovoljenje za izvedbo začasne interventne zaščite. Na odgovor še čakamo.

Ostale novice

1. 7. 2022
PONOVNO RAZSTAVLJEN OSTANEK LETALSKE BOMBE IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE
V parku pri stebru Borovniškega viadukta smo ponovno postavili ostanek ene od več tisoč letalskih bomb, ki so jih med II. svetovno vojno oz. med avgustom 1944 in koncem tega leta na Borovnico odvrgla letala ameriških in britanskih zračnih sil. Cilj je bil seveda Borovniški viadukt, saj bi njegovo uničenje močno otežilo oskrbo nacističnega vojaškega stroja v Italiji. Zaradi hribovite konfiguracije terena ter močne protiletalske obrambe pa je bilo cilj težko zadeti, tako da so skoraj vse bombe cilj zgrešile, pri tem pa porušile ne le zgradbe v neposredni bližini viadukta, temveč večji del Borovnice. Zaradi bombardiranja je življenje izgubilo 12 domačinov, številni pa so morali zapustiti svoje porušene domačije. Po ocenah je na Borovnico med II. svetovno vojno padla okoli tretjina vseh bomb, ki so bile odvržene na slovensko ozemlje.

(več …)

24. 6. 2022
Osmošolci spoznavali osnove parnega pogona in zgodovine Južne železnice

V četrtek, 23. 6. 2022, so  okviru tehniškega dne, osmošolci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica spoznavali osnove parnega pogona vlakov in zgodovine Južne železnice. Član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski,  upokojeni strojevodja in sodelavec Muzeja slovenskih železnic Ljubljana Bogo Troha je  učencem ob risanju na tablo razložil delovanje parne lokomotive. Tak način  predstavitve je  zelo pritegnil učence, ki so postavili tudi precej vprašanj. Vodja projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viaduktaAndrej Klemenc, prav tako član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, pa je učencem  ob ogledu tematskega parka predstavil zgodovinski kontekst in pomen gradnje Južne železnice, dilema glede trasiranja proge ter samo gradnjo Borovniškega viadukta. (več …)

9. 6. 2022
Uradna primopredaja županskih poslov

V sredo, 8. 6. 2022, je pred začetkom 19. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica,  zdaj že nekdanji župan Bojan Čebela, ki je dne 2. 6. 2022 podal odstopno izjavo,  uradno predal posle podžupanu Petru Črnilogarju, ki bo funkcijo župana opravljal do rednih županskih volitev, ki bodo predvidoma v začetku letošnjega novembra. Pred samo sejo pa se je nekdanji župan še prisrčno poslovil od občinskih svetnikov in se jim zahvalil za sodelovanje. Svetniki so mu izrekli priznanje za opravljeno delo in mu z upanjem, da bo kot poslanec Državnega zbora RS lahko kaj dobrega storil tudi za svojo občino, zaželeli uspešno delo na novi funkciji.

20. 5. 2022
20 MAJ – SVETOVNI DAN ČEBEL IN OBLETNICA ROJSTVA ANTONA JANŠE
20. maj je bil prav na pobudo slovenskih čebelarjev 17. novembra 2017 s strani Ekonomsko-finančnega odbora OZN sprejet razglašen za Svetovni dan čebel. Letos je svetovni praznik čebel posvečen raznolikosti čebelarskih praks na svetu ter predvsem raznolikosti čebel. Pri tem pa strokovnjaki za opraševanje opozarjajo, da pri vlogi čebel kot opraševalk ne smemo pozabiti na divje čebele, prav tako pa ne tudi na pomemben prispevek čmrljev, nekaterih vrst muh in drugih insektov. Uporaba insekticidov in herbicidov v kmetijstvu, izsuševanje mokrišč, spremembe rabe tal, prav tako pa tudi promet in pogosta košnja travnikov so največje grožnje za preživetje opraševalcev, ki imajo tako pomembno vlogo zlasti pri pridelavi sadja, seveda pa tudi medu.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!