Novice

Začetek urejanja tematskega parka Borovniškega viadukta

Občina Borovnica je 20. 8. 2021 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dobila v podpis pogodbo za sofinanciranje projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS v skupni višini 58.327 evrov. Projekt je občina 30. 1. 2020 prijavila na 4. poziv LAS Barje z zaledjem za podporo manjšim projektom na področju regionalnega razvoja. SŽ Infrastruktura d. o. o. so za za izdelavo okvirjev in ureditev poti pri stebru viadukta občini podarile rabljene in na 10 m kose razrezane železniške tirnice, ki jih bodo na primerne dolžine kot svoj prispevek k projektu narezali v podjetju Metallmar d. o. o. , ki ima sedež v obrtno-poslovni coni Struge (Liko). Prevoz tirnic od železniške postaja Borovnica do omenjenega podjetja in do parka pri stebru viadukta je brezplačno opravilo podjetje Kržič transport, Stojan Kržič s. p. .Vsem se za prispevek najlepše zahvaljujemo. 

V kratkem se bodo začela dela na novi parkovni in hortikulturni ureditvi parka pri Borovniškem viaduktu, ki naj bi bila končana do konca septembra, ko bodo postavljeni tudi informacijski panoji, klopi in drugo ulično pohištvo. Ureditev t. i. dijaške poti, razgledne ploščadi pri V peti viadukta, miniaturnega parka pri stari železniški postaji ter obnova ograje na zgornjem delu Miklavičeve ceste pa bo predvidoma končana do sredine novembra.

V kolikor bo to dopuščali ukrepi za preprečevanje širjenja za obolelost za COVID-19 bo jeseni na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica začel tudi Zgodovinski krožek, ki bo na različne načine obravnaval zgodovino in pomen Borovniškega viadukta za razvoj Borovnice ter Južne železnice za razvoj slovenskih dežel, prav tako pa tudi vlogo in pomen železniškega prevoza danes. Na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica bodo pripravili razstavo na omenjene teme, v sodelovanj z društvom Lokvanj pa bo, ko bodo to dovoljevala razmere glede COVID-19, izvedeno tudi usposabljanje zainteresiranih za interpretativno vodenje po tehniški in kulturni dediščini Južne železnice v naši občini.  Celotna vrednost projekta je ocenjena na 92.500€ evrov.

 

Ostale novice

6. 7. 2022
ZAKLJUČENO USPOSABLJANJE ZA INTERPRETATIVNO VODENJE PO ŽELEZNIŠKI DEDIŠČINI V OBČINI BOROVNICA

V okviru projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta je od začetka marca do sredine junija v sodelovanju z Zavodom Lokvanj potekalo usposabljanje za interpretativno vodenje po železniški tehniški dediščini. Za usposabljanje se je prijavilo 11 oseb, samih predavanj, ki so bila odprta tudi za neprijavljene,  pa se je udeležilo med 8 in 27 poslušalcev. Ciklus predavanj je obsegal predavanja na teme:

  • kaj je kulturna dediščina, kako jo predstavljamo ter zakaj so pri njeni predstavitvi tako pomembne zgodbe in ustrezen način njihovega podajanja;
  • način delovanja in zgodovina razvoja parnih lokomotiv in parne vleke;
  • zgodovinskega konteksta gradnje železniških prog v Avstrijskem cesarstvu, gradnje Južne železnice ter vpliv njene gradnje in razvoja družbe Južna železnica na razvoj slovenskih dežel;
  • izbire trase proge Ljubljana – Trst, načrtovanja in gradnje Borovniškega viadukta in železniške proge na odseku Notranje Gorice – Verd, vpliva gradnje in obratovanja proge na razvoj Borovnice ter zgodovini Borovniškega viadukta do njegove dokončne porušitve in gradnje nove obvozne proge.

(več …)

1. 7. 2022
PONOVNO RAZSTAVLJEN OSTANEK LETALSKE BOMBE IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE
V parku pri stebru Borovniškega viadukta smo ponovno postavili ostanek ene od več tisoč letalskih bomb, ki so jih med II. svetovno vojno oz. med avgustom 1944 in koncem tega leta na Borovnico odvrgla letala ameriških in britanskih zračnih sil. Cilj je bil seveda Borovniški viadukt, saj bi njegovo uničenje močno otežilo oskrbo nacističnega vojaškega stroja v Italiji. Zaradi hribovite konfiguracije terena ter močne protiletalske obrambe pa je bilo cilj težko zadeti, tako da so skoraj vse bombe cilj zgrešile, pri tem pa porušile ne le zgradbe v neposredni bližini viadukta, temveč večji del Borovnice. Zaradi bombardiranja je življenje izgubilo 12 domačinov, številni pa so morali zapustiti svoje porušene domačije. Po ocenah je na Borovnico med II. svetovno vojno padla okoli tretjina vseh bomb, ki so bile odvržene na slovensko ozemlje.

(več …)

24. 6. 2022
Osmošolci spoznavali osnove parnega pogona in zgodovine Južne železnice

V četrtek, 23. 6. 2022, so  okviru tehniškega dne, osmošolci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica spoznavali osnove parnega pogona vlakov in zgodovine Južne železnice. Član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski,  upokojeni strojevodja in sodelavec Muzeja slovenskih železnic Ljubljana Bogo Troha je  učencem ob risanju na tablo razložil delovanje parne lokomotive. Tak način  predstavitve je  zelo pritegnil učence, ki so postavili tudi precej vprašanj. Vodja projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viaduktaAndrej Klemenc, prav tako član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, pa je učencem  ob ogledu tematskega parka predstavil zgodovinski kontekst in pomen gradnje Južne železnice, dilema glede trasiranja proge ter samo gradnjo Borovniškega viadukta. (več …)

9. 6. 2022
Uradna primopredaja županskih poslov

V sredo, 8. 6. 2022, je pred začetkom 19. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica,  zdaj že nekdanji župan Bojan Čebela, ki je dne 2. 6. 2022 podal odstopno izjavo,  uradno predal posle podžupanu Petru Črnilogarju, ki bo funkcijo župana opravljal do rednih županskih volitev, ki bodo predvidoma v začetku letošnjega novembra. Pred samo sejo pa se je nekdanji župan še prisrčno poslovil od občinskih svetnikov in se jim zahvalil za sodelovanje. Svetniki so mu izrekli priznanje za opravljeno delo in mu z upanjem, da bo kot poslanec Državnega zbora RS lahko kaj dobrega storil tudi za svojo občino, zaželeli uspešno delo na novi funkciji.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!