Novice

Začetek urejanja tematskega parka Borovniškega viadukta

Občina Borovnica je 20. 8. 2021 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dobila v podpis pogodbo za sofinanciranje projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS v skupni višini 58.327 evrov. Projekt je občina 30. 1. 2020 prijavila na 4. poziv LAS Barje z zaledjem za podporo manjšim projektom na področju regionalnega razvoja. SŽ Infrastruktura d. o. o. so za za izdelavo okvirjev in ureditev poti pri stebru viadukta občini podarile rabljene in na 10 m kose razrezane železniške tirnice, ki jih bodo na primerne dolžine kot svoj prispevek k projektu narezali v podjetju Metallmar d. o. o. , ki ima sedež v obrtno-poslovni coni Struge (Liko). Prevoz tirnic od železniške postaja Borovnica do omenjenega podjetja in do parka pri stebru viadukta je brezplačno opravilo podjetje Kržič transport, Stojan Kržič s. p. .Vsem se za prispevek najlepše zahvaljujemo. 

V kratkem se bodo začela dela na novi parkovni in hortikulturni ureditvi parka pri Borovniškem viaduktu, ki naj bi bila končana do konca septembra, ko bodo postavljeni tudi informacijski panoji, klopi in drugo ulično pohištvo. Ureditev t. i. dijaške poti, razgledne ploščadi pri V peti viadukta, miniaturnega parka pri stari železniški postaji ter obnova ograje na zgornjem delu Miklavičeve ceste pa bo predvidoma končana do sredine novembra.

V kolikor bo to dopuščali ukrepi za preprečevanje širjenja za obolelost za COVID-19 bo jeseni na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica začel tudi Zgodovinski krožek, ki bo na različne načine obravnaval zgodovino in pomen Borovniškega viadukta za razvoj Borovnice ter Južne železnice za razvoj slovenskih dežel, prav tako pa tudi vlogo in pomen železniškega prevoza danes. Na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica bodo pripravili razstavo na omenjene teme, v sodelovanj z društvom Lokvanj pa bo, ko bodo to dovoljevala razmere glede COVID-19, izvedeno tudi usposabljanje zainteresiranih za interpretativno vodenje po tehniški in kulturni dediščini Južne železnice v naši občini.  Celotna vrednost projekta je ocenjena na 92.500€ evrov.

 

Ostale novice

17. 1. 2022
KRIŽEM KRAŽEM V BESEDI IN SLIKI PO DOGAJANJU V OBČINI BOROVNICA V LETU 2021

V prispevku, objavljenem v prilogi spodaj, si lahko v besedi in sliki ogledate kalejdoskop dogajanja v naši občini v minulem letu. Res je, da je bilo tudi pri nas »v znamenju novega koronavirusa«, a smo se v pričujočem prispevku raje osredotočili na to, da pokažemo, da se je v senci epidemije in pandemije kljub vsemu dogajalo in naredilo marsikaj. Da pa se ne bi zdelo kot da težav s »korono« pri nas sploh ni bilo, ji bomo pozornost namenili v mesecu, ko je bila tudi pri nas pandemija na vrhuncu in smo bili podvrženi najbolj rigoroznim ukrepom za upočasnjevanje njenega širjenja.

(več …)

7. 1. 2022
OB 180 LETNICI ROJSTVA MOŽA, KI JE V BOROVNICI POLEG OSTALEGA VZGOJIL TUDI NOVO SORTO JABOLK

V času svojega več kot tri desetletja in pol dolgega službovanja v Borovniški dolini se je nadučitelj Franc Papler (1842-1911) poleg poučevanja, kulturnega in političnega udejstvovanja ukvarjal tudi s čebelarstvom, umnim kmetovanjem ter sadjarstvom. S križanjem štajerskega bobovca in zlate parmene je okoli leta 1895 vzgojil novo sorto jabolk, t.i. “paplerke” oz. “Paplerjev bobovec”.  15. januarja letos bo minilo 180 let od njegovega rojstva. Pred nedavnim smo ob 110 njegove smrti smo o njem in njegovem velikem doprinosu k razvoju v Borovniški dolini že objavili članek, zato bomo ob obletnici njegove smrti na kratko predstavili »njegovo« sorto jabolk in prizadevanja k njeni ohranitvi in razširitvi. Ta avtohtona sorta se je izjemno dobro prilagodila na podnebne in talne razmere v Borovniški dolini in je nadpovprečno bogato rodila. Zato so jo začeli množično cepiti in saditi po okoliških kmečkih sadovnjakih, kjer so nadomestile druge, revnejše sorte.

(več …)

15. 12. 2021
UREJEN TEMATSKI PARK BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

Konec novembra so bila zaključena osnovna dela za ureditev tematskega park o Borovniškem viaduktu pri stebru viadukta. Na iz odsluženih železniških tirov, ki so jih darovale SŽ Infrastruktura d. o. o. in so jih na ustrezne dolžine odrezali v podjetju Metallmar d. o. o., izdelane okvirje je bilo nameščenih 9 informacijskih tabel, ki v besedi in sliki predstavljajo zgodovino Borovniškega viadukta od njegovega načrtovanja do njegove končne porušitve in izgradnje nove proge. Avtor besedila, ki ga je strokovno pregledal Bogomir Troha, je Peter Bezek, ki je tudi opravil izbor fotografij in pripravil predloge za tisk panojev. Oba sta člana Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, ki je eden od partnerjev v projektu Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta.

(več …)

15. 12. 2021
Ob 110. obletnici smrti velikega Borovničana Frana Paplerja

15. decembra mineva 110 let od smrti moža, ki je pomembno zaznamoval razvoj izobraževanja, kulture, gasilstva in sadjarstva v naši občini. Fran Papler se je rodil 15. 1. 1842 na Brezovici pri Kropi kot tretji od desetih otrok v kmečki družini. Učiteljsko pot je začel v Cerknici, kjer je ob poučevanju na ljudski šoli deloval tudi kot organist. V Ratečah je nato službi učitelja in organista dodal še delo cerkovnika. Po premestitvi v Polhov Gradec, kjer je preživel sedem let, je svoje poučevanje nadaljeval v Borovnici, kamor je prišel leta 1875 in v njej ostal vse do smrti. Šolska kronika navaja, da je bil »pri svojem prihodu v Borovnico jako prijazno sprejet s strelom možnarjev«. S svojim delovanjem je kot nadučitelj, sadjar, dejaven občinski odbornik, načelnik in častni član gasilskega društva, predsednik bralnega društva, pevec, pesnik in še kaj bi se našlo,  vtisnil Borovniški kotlini globok pečat. Leta 1891 je bil na deželni učiteljski konferenci v Ljubljani delegat za ljubljansko okolico, kar dokazuje, da so ga spoštovali tudi izven Borovnice.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!