Gasilska

PGD Breg – Pako

Predstavitev


Gasilsko društvo Breg – Pako je bilo ustanovljeno za območje vasi Breg in Pako in še danes zagotavlja požarno varnost prav na istem območju. Breg in Pako sta majhni naselji na robu Ljubljanskega barja. Stanovanjske hiše in kmetije so bile v glavnem raztresene ob vznožju hriba. Med drugo svetovno vojno je bilo precej hiš požganih, vaščani pa odpeljani v taborišče v Italijo. Po vojni se je začela obnova hiš, hkrati pa tudi gradnja nove železnice, saj je bila proga od vojne delno poškodovana, Borovniški viadukt pa porušen. Nova proga je večji del obeh vasi skrila in kdor se danes pelje po regionalni cesti Vrhnika-Podpeč -Ljubljana, opazi le posamezne novejše hiše, starejši del zaselka pa je za železnico. Obe naselji skupaj imata danes okrog 450 prebivalcev. Rast obeh vasi se je še upočasnila po letu 1985, ko je takratna Občina Vrhnika z odlokom o varovanju vodnega vira Borovniški vršaj praktično zaustavila gradnjo novih stanovanjskih objektov do izgradnje kanalizacije, ki pa je naselji še danes nimata.
PGD Breg – Pako je najmanjše društvo v poveljstvu Borovnica, ni pa najmlajše. Leta 1922 je 22 mladih fantov s pomočjo takratnega veleposestnika Srečka Kobija ustanovilo Gasilsko četo Breg. Že naslednje leto so zgradili manjši gasilski dom in nabavili ročno gasilno brizgalno. Pred leti jo je domačin Franci Gerdina obnovil in usposobil za delovanje. Seveda le za praktični prikaz kako so gasili naši predhodniki. Brizgalna je svoje mesto dobila v muzejskem prostoru gasilskega doma na Bregu.
Gasilski dom so že leta 1937 popravili in povečali, za ta objekt obstaja v arhivu gasilskega društva še originalni načrt.
Nova trasa železnice, ki so jo gradili po drugi svetovni vojni, je potekala prav na mestu, kjer je stal gasilski dom. Zato so gasilci za odškodnino dobili novo zemljišče in gradbeni material za nov gasilski dom, ki so ga zgradili prizadevni krajani s prostovoljnim delom v letih od 1948 do 1952. Od takrat naprej je gasilce najbolj povezovalo prav druženje na številnih delovnih akcijah.
Gasilski dom je bil vsa leta tudi osrednji vaški prostor, kjer se je v dolgih zimskih večerih zbiralo staro in mlado. Igralske skupine so na sezono pripravile tudi po več iger, s katerimi so gostovale v bližnji okolici. V njem so se zbirali mladi športniki, malo zaradi druženja, malo pa tudi zaradi namiznega tenisa, ki ga še danes radi igrajo. Mladina je pripravljala prireditve ob prazniku mater, ob kulturnem prazniku in drugih priložnosti. Ne gre spregledati niti veselic in plesov za mladino, ki so včasih pogosto privabile ljudi iz bližnje okolice. Družabna vloga tega osrednjega vaškega objekta je v zadnjih letih zamrla. Mladih je manj, predvsem pa imajo številne druge možnosti in priložnosti za druženje in zabavo.
V vseh letih svojega obstoja je društvo doživljalo svoje vzpone in padce, obdobja velikega elana in obdobja mrtvila. Ne glede na to pa so se člani društva, gasilci, vedno odzvali na klic sirene. Zadnja večja posodobitev objekta se je izvršila v letih od 1993 do 1998. Obnovljena je bila dvorana, objektu dodan prizidek s pisarniškimi prostori in sejno sobo, urejena je bila okolica doma, v objektu je zaživel gostinski lokal.
Za učinkovito delo pri gašenju požarov pa je poleg rešene prostorske problematike pomembna usposobljenost gasilcev in stalno posodabljanje gasilske tehnike in opreme. Ponudbi na tržišču je skoraj nemogoče slediti, saj tega ne omogočajo niti razpoložljiva sredstva. V društvu pa po svojih možnostih, ki niso omejene le finančno, temveč tudi kadrovsko, skrbimo za dobro pripravljenost in usposobljenost gasilcev. Pomembnejši dogodki v društvu so bili:
• leta 1923 nakup ročne brizgalne,
• leta 1963 prva motorna brizgalna Ilo,
• leta 1969 motorna brizgalna Sora,
• leta 1988 motorna brizgalna Jugoturbina in prikolica za prevoz orodja,
• leta 1997 gasilsko vozilo Tam 80 T 5 s cisterno 1500 l,
• leta 2001 vgradnja visokotlačne črpalke v gasilsko vozilo.

Člani društva so se udeleževali gasilskih tekmovanj, o njihovih dosežkih pričajo številna priznanja v sejni sobi društva. Društvo je med drugim prejelo tudi bronasti znak Civilne zaščite RS, priznanje Gasilske zveze Slovenije za vzorno urejen gasilski dom, občinsko priznanje za dolgoletno prostovoljno delo. Ob 80-letnici je razvilo svoj prvi gasilski prapor, na katerem je poleg gasilskega zavetnika upodobljena panorama kraja, ob 85-letnici pa je svoje mesto v gasilskem domu dobil tudi zavetnik gasilcev, sv. Florijan.

V službi ljudstva – na pomoč

Predsednik PGD Breg Pako:
Janko Smole

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!