Gasilska

PGD Brezovica pri Borovnici

Predstavitev

PGD_Brezovica_pri_BorovniciUstanovitev

Leta 1951 se je v Kotih – tako se imenujejo vasi, ki se nahajajo na operativnem področju PGD Brezovica pri Borovnici – porodila zamisel in potreba po ustanovitvi gasilskega društva. Na začetku je društvo delovalo kot podružnica PGD Borovnica, a kmalu so se odločili, da bodo ustanovili PGD Brezovica pri Borovnici. Pobudniki za ustanovitev so bili: Ivan Podržaj (delavec iz Brezovice pri Borovnici), Jakob Petrovčič (župan Občine Borovnica), Jože Kumše (mizarski mojster iz Borovnice), Francka Petrič (tajnica z Dražice). Leta 1953 se je društvo registriralo pri tedanji Občinski gasilski zvezi Borovnica in štelo 21 članic in članov.

Oprema in vozni park skozi čas

Leta 1955 je društvo pridobilo motorno brizgalno Rakovica. 1966. leta nam je PGD Borovnica odstopilo priklopno vozilo za prevoz motorne brizgalne, tri leta kasneje pa smo s pomočjo krajanov nabavili motorno brizgalno Rosenbauer. 1971. leta smo tudi s pomočjo krajanov kupili prvo gasilsko vozilo kombi Zastava za prevoz gasilske opreme. SIS za varstvo pred požari Vrhnika je za potrebe gasilskega društva kupilo leta 1988 novo tipsko gasilsko orodno vozilo TAM-80-50T. Leta 1991 smo z lastnimi sredstvi kupili novo motorno brizgalno Jugoturbina, enajst let kasneje je bilo z nekaj sredstvi občine Borovnica kupljeno novo vozilo VW LT 46 TDI z visokotlačno črpalko. Tega imamo še danes.

Gasilski dom Brezovica pri Borovnici se je začel graditi leta 1959; zgrajen je bil z udarniškim delom članov društva in krajanov leta 1965. Vir financiranja je bila prodaja lesa, prostovoljni prispevki in izkupički gasilskih veselic. Leta 1984 smo dom dogradili in dobil je dokončno podobo, kakršno ima še danes.

Leta 1994 je bila vzidana spominska plošča, posvečena slovenski vojski v spomin na zavzetje bližnjega skladišča orožja Podstrmec. Na pročelje stavbe smo 1995. postavili kip sv. Florijana in razvili prvi prapor, na katerem je upodobljena cerkev Janeza Krstnika iz Zabočevega.

Poleg osnovnega poslanstva so v društvu delovale tudi kulturne sekcije, ki so z gledališkimi predstavami pred gasilskim domom zaznamovale sedemdeseta leta. Športna sekcija se je udeleževala različnih športnih tekmovanj. Proslave ob osmem marcu in materinskem dnevu pa so stalne prireditve. Društvo je organiziralo tudi druge družabne prireditve, kot so: kmečke igre, srečanja ljudskih godcev in pevcev, harmonikarjev….

V zadnjih petindvajsetih letih je društvo vložilo veliko truda in denarja v delo z mladino. Zanimanje za gasilstvo je začelo naraščati. V velikem številu se udeležujemo gasilskih tekmovanj. Največje uspehe so dosegle pionirke leta 2000 z osvojenim šestim mestom na državnem tekmovanju v Kočevju in pionirji z nehvaležnim četrtim mestom leta 2006 v Staršah pri Mariboru. Posebno mesto ima tudi štirikrat zaporedoma osvojen prehodni pokal Rudolfa Maistra na vsakoletnem tekmovanju pionirk in pionirjev notranjske regije na Uncu.

Polne vitrine pokalov potrjujejo, da se dela trdo in kvalitetno, še posebej pri najmlajših. Znamo pa jih tudi razveseliti. Vsako leto pošljemo na letovanje v Savudrijo od deset do dvajset pionirk in pionirjev.

Društvo šteje 181 članic in članov:
34 pionirk in pionirjev,
37 mladink in mladincev,
34 članic,
74 članov.

Veliko pozornost posvečamo izobraževanju operativnih članic in članov. Vsi imajo opravljen nadaljevalni tečaj, tečaj za vodjo skupine ali NGČ. 15 članov ima opravljen tečaj za IDA, 7 za bolničarja, 3 za tehničnega reševalca, 2 za mentorja mladine, 7 tečaj za strojnika, 2 za gašenje not. požarov – modul A, 3 za delo z motorno žago, 2 tečaj za sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin, 1 je usposobljen za informatiko.

Društvo vsako leto organizira dve do tri društvene vaje, udeležuje pa se vseh vaj v GPO Borovnica. V oktobru, mesecu požarne varnosti, povabimo vsako leto medse otroke iz vrtca Borovnica na ogled gasilskega doma, opreme in gasilskega vozila.

PGD Brezovica pri Borovnici vodijo:
• predsednik: Jožef Drašler
• poveljnik: Jože Pristavec
• tajnica: Frančiška Jereb

NA POMOČ!

PGD Brezovica pri Borovnici


Biografija tov. Janeza Japlja

Tov. Janez Japelj se je rodil 14.9.1930 v vasi Niževec. Kot ustanovni član se je leta 1952 zapisal gasilstvu, ko je stopil v vrste PGD Brezovica pri Borovnici. Bil je tudi ustanovni član GZ Vrhnika.

Opravljal je pomembne in odgovorne funkcije. Z največjim veseljem je vodil komisijo za delo za mladino pri GZ Vrhnika. Bil je delegat društev sektorja Borovnica, pri takratnem SIS-u za požarno varnost občine Vrhnika. Pomagal je kot mentor pri izobraževanju operativnih članov društev zveze. Pri tem se je tudi sam izobraževal, in si pridobil čin gasilskega častnika 1. stopnje.

Gasilska tekmovanja so bila njegova posebna strast in zato je opravil tudi izpit za mentorja mladine in sodnika gasilsko športnih disciplin. S svojimi ekipami je bil vedno v vrhu občinskih, regijskih in državnih tekmovanj. Svoj pečat je pustil tudi z delom v IGD Liko, kjer je bil poveljnik in vodja tekmovalnih desetin. V štabu CZ v krajevni skupnosti in občini Borovnica je opravljal naloge podpoveljnika.

V zadnjih letih se je redno udeleževal veteranskih srečanj in zelo rad je pokramljal s svojimi stanovskimi tovariši. Za svoje delo je prejel veliko priznanj in zahval, leta 2007 je prejel zadnje priznanje – naziv častnega člana gasilske zveze Vrhnika.

Tovariš Janez Japelj je s svojim marljivim in predanim delom dal velik prispevek k razvoju GZ Vrhnika in gasilstva v Borovniški kotlini.

Umrl je 14. 7. 2008

PRIPONKE (1)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!