Ostala

Čebelarsko društvo

Cebelarsko-drustvo-otrociPredstavitev

Čebelarsko društvo Borovnica deluje ljubiteljsko na osnovi organiziranega članstva čebelarjev. Namen našega dela je pridobivanje zdrave hrane – medu in ohranjanje čebel, avtohtone slovenske pasme, imenovane »kranjska sivka«, ki z opraševanjem drevesnih vrst in cvetja skrbijo za naravni razvoj.
Društvo je bilo ustanovljeno 5. aprila 1905 in smo eno najstarejših društev v občini Borovnica. Leta 2005 smo slovesno praznovali 100-letnico našega organiziranega delovanja.

V letu 2009 smo imeli 28 članov. Med nami, čebelarji, imamo tudi 4 prizadevne čebelarke in 3 mlade čebelarje, ki se izobražujejo v šolskem čebelarskem krožku pod vodstvom mentorja g. Bogdana Jereba.
Borovniški čebelarji čebelarimo povprečno s 510 družinami v AŽ panjih, tako ob dobri letini natočimo približno 9.000 kg medu. Pohvalimo se lahko z dobro kvaliteto gozdnega in hojevega medu, saj na vsakoletnem mednarodnem ocenjevanju kakovosti prejmemo srebrno ali zlato odličje.

Čebelarji sodelujemo na občinskih in drugih prireditvah v Borovnici, povezujemo se z ostalimi društvi v kraju in s sosednjimi čebelarskimi društvi.
Na strokovnem področju sodelujemo s Čebelarsko zvezo Slovenije in Veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Udeležujemo se strokovnih predavanj, ki jih organizira Čebelarska zveza v Čebelarskem centru Brdo pri Lukovici. Povabimo pa tudi čebelarske strokovnjake, da nas na predavanjih in delavnicah izobražujejo v Borovnici.

Letos smo si z našimi čebelarji na strokovni ekskurziji pod vodstvom tajnika ČZS g. Tomca ogledali naš Čebelarski center Brdo, se seznanili z njegovim delovanjem ter novo knjižnico, ki je edina v Evropi s čebelarsko literaturo.

Cebelarsko-drustvo-razstavaZgodovina Čebelarskega društva Borovnica

Čebelarsko društvo Borovnica je bilo ustanovljeno 5. aprila leta 1905. Tako smo leta 2005 svečano praznovali 100-letnico našega organiziranega delovanja. Ob tej priložnosti smo pripravili spominsko razstavo, na kateri so sodelovali učenci osnovne šole in otroci iz vrtca Borovnica, Kulturno društvo in društvo Ajda iz Borovnice. Našega praznovanja so se udeležili tudi predstavniki Čebelarske zveze Slovenije in sosednjih društev.

Iz glasila Slovenski čebelar lahko razberemo, da je 5. aprila leta 1905 šest naprednih mož v Borovnici ustanovilo Čebelarsko društvo. Zbrali so se v Drašlerjevi gostilni na Stari postaji z namenom, da povežejo takratne posamezne čebelarje iz Borovnice in okolice ter pričeli z izobraževanjem.

Do tedaj se je po naših krajih čebelarilo v koših in krajničih. Na Gorenjskem pa so se pri naprednih čebelarjih že uveljavljali listni panji. Člani novoustanovljenega društva so navdušeno sledili novostim in že leta 1920 je društvo štelo 23 članov. Oblikovali so sklad za nabavo točila, katerega je društvo posojalo svojim članom. To točilo je v evidenci do leta 1942. Društvo je po pisnih virih (od leta 1920 do danes) delovalo vsa leta, tudi med drugo svetovno vojno. Leta 1933 je imelo že 43 članov in skoraj 800 čebeljih družin. Med vojno se je število zmanjšalo na borih 15 članov in okrog 300 panjev.

Po drugi svetovni vojni pa je članstvo zopet naraščalo.V najboljših letih od 1980 do 1985 je društvo štelo celo 76 članov s 840 čebeljimi družinami. Naše društvo ima v letu 2005 skupaj 29 članov s 539 čebeljimi družinami.

V letu 1983 smo zgradili šolski čebelnjak za praktično izobraževanje podmladka našega čebelarskega društva. V tem krožku izobražujemo mlade vestne čebelarje, zato z zanosom zremo v prihodnost.

Anton Hren

Viri: zgibanka ob 100-letnici društva

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!