Ostala

DPŽ Ajda Borovnica

Predstavitev

S samostojnim delovanjem je Društvo podeželskih žena Ajda Borovnica pričelo leta 1992. Najprej se je imenovalo Aktiv kmečkih žena, saj so bile v njem le kmečke žene in dekleta. Danes je drugače, članice prihajajo iz različnih poklicev in dejavnosti, večina pa je domačink, prebivalk občine Borovnica. Vsako leto jih je več, trenutno šteje društvo 104 članice.

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da:
• povezuje in združuje kmečke in podeželske žene ter dekleta,
• skrbi za dodatno izobraževanje članic,
• skrbi za kulturno in družabno udejstvovanje članic,
• sodeluje na krajevnih prireditvah,
• skrbi za oživljanje starih običajev.

Društvo uresničuje svoje cilje s številnimi aktivnostmi:
• v sodelovanju s Kmetijsko-svetovalno službo organizira najrazličnejše tečaje (kuharske, aranžiranje ob različnih priložnostih, predelava mleka, nega bolnika…),
• pripravlja predavanja z različno tematiko (kmetijstvo, gospodinjstvo, urejanje doma in vrtov, zdrava prehrana, zdravstvo, medsebojni odnosi…),
• organizira strokovne ekskurzije in oglede (ogledi kmetij, strokovnih prireditev, sejmov…),
• pripravlja družabne prireditve (srečanja kmetic sosednjih društev),
• sodeluje na lokalnih prireditvah (Dan borovnic, priprava pogostitev ob najrazličnejših priložnostih).

Kontaktna oseba: Tina Mazi, tinca.jereb@gmail.com

 

Povzeto po zloženki Društva podeželskih žena Ajda Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!