Ostala

Društvo upokojencev Borovnica

Dom-upokojencevPredstavitev

Društvo upokojencev Borovnica je bilo ustanovljeno 19. septembra 1947. Je med petimi   najstarejšimi   društvi v Sloveniji. Prvi člani so pridobili in plačali za nepremičnino, ki je postala last društva. Ta obsega hišo in vrt. Vsa leta do danes so skrbno vzdrževali, urejali in obnavljali svojo lastnino. Število članov se je povečevalo ob vstopu v pokoj, tako da je naraščalo, žal pa je tudi umrljivost med najstarejšimi visoka, tako število vseskozi variira.

Namen društva je po svojih sposobnostih skrbeti za naše člane, jih obiskovati, jim pomagati pri   osebnih potrebah, spremljati socialno stanje (kar je v naši pristojnosti), nuditi vse oblike pomoči. Ob  obletnicah jim izkažemo pozornost s čestitkami (posebno za novo leto), v starosti nad 90 let jih obiščemo trikrat letno. Velikokrat nas pokličejo, če potrebujejo prevoze do bolnice, specialistov ali pa v trgovino. Obiskujemo tudi naše občane v Domu upokojencev Vrhnika, jim priredimo srečanja in jih obdarimo.

V dobrem kontaktu smo z Zdravstvenem domom Vrhnika, patronažno in socialno službo, osnovno šolo, Občino Borovnica in drugimi organizacijami. Tako pomagamo našim občanom.

Velikokrat smo organizirali razna predavanja medicinskih strokovnjakov in drugih, kjer smo jih seznanjali o bolezni starostnikov, negi in skrbi za zdravje. Imamo organizirane meritve sladkorja, maščob, pritiska. Nudimo pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za njihove potrebe, posredujemo pri sprejemu v domsko oskrbo.

Namen društva, posebno članov vodenja, je koordinirano in organizirano delo za pomoč ljudem in aktivno sodelovanje pri vseh humanitarnih delih, kar je tudi dolžnost, ker je društvo pred tremi leti postalo humanitarna organizacija. Seveda pa je potrebno tudi druženje in ustanavljanje vseh oblik združevanja za potrebe članov. Pomembno je tudi sodelovanje z drugimi društvi, ker je veliko naših članov vključenih vanje. Skrbimo za redno obveščanje o novi zakonodaji, pomembni za upokojence, bolne in invalide. Posebno skrb namenjamo najstarejšim in bolnim. V naše delovanje pa vključujemo tudi otroke iz osnovne šole in vrtca, saj nam vsako leto skupaj z mentorji pripravijo kulturne programe.
Poseben pomen pa je, da si znamo pomagati, razumeti in se spoštovati.

Milena Županc

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!