Ostala

Društvo zveze borcev za vrednote NOB


Gramozna-jamaPredstavitev

Društvo Zveze borcev Borovnica je bilo ustanovljeno 24. februarja 2006. Štelo je 42 članov, prvi predsednik je bil Andrej Ocepek.Pred tem datumom smo delovali v Zvezi združenj borcev NOB Vrhnika, organizirani smo bili le kot krajevna organizacija Zveze borcev. Imamo svoj statut in vse organe društva:
• upravni odbor, ki šteje 11 članov,
• nadzorni odbor šteje 3 člane,
• disciplinska komisija ima 3 člane.Danes je v društvo včlanjenih 98 ljudi. Predsednik je Frančišek Marijan Drašler, izvoljen je bil leta 2007 za štiri leta. Financiramo se s članarino, s prispevki Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Občine Borovnica.

V občini imamo 14 spominskih obeležij oziroma spomenikov in 9 spominskih plošč, ki jih vzdržujemo in obiskujemo. Vsa omenjena obeležja niso sporno postavljena na zemljiščih oz. na objektih lastnikov.

Smo člani velike družine borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja NOB Slovenije. Naše delo temelji predvsem na ohranjanju zavesti naše preteklosti iz NOB in skrbi ter ohranitvi spominskih obeležij na našem območju ter na pietetnem odnosu do naših padlih partizanov in domačinov za svobodo.

Nismo strankarsko usmerjeni, smo pa organizacija civilne družbe. Obiskujemo naše člane, starejše in onemogle ob jubilejih ter praznikih.

Frančišek Marijan Drašler

KONTAKT: Matjaž Ocepek, 031 622 587; e-pošte:  matjaz.optimisti@gmail.com

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!