Pridelovalci borovnic

Sadjarstvo Palčič

Sadjarstvo Palčič, Jele Kitt d.o.o.
Pot v Jele 5
1353 Borovnica

Telefon: +386 1 7546 034
Faks: +386 1 7548 134
Mobilni telefon: 041 742 689
031 344 213

Elektronska pošta: jele_kitt@t-2.net , tine_palcic@yahoo.com
Spletna stran

Sadjarstvo Palčič se s pridelavo jagodičevja za svežo potrošnjo na sonaraven način ukvarja od leta 1985.

Obdelujemo največje nasade ameriških borovnic v Sloveniji. Na skupni površini 7 ha raste 10.000 grmov ameriških borovnic, na dodatnem 1 ha pa so poizkusni nasadi malin in robid ter drevesnica. Nahajajo se v Krajinskem parku Ljubljansko barje, kilometer severovzhodno od Tehniškega muzeja Slovenije, nekoč Kartuzije Bistra.
S poskusnim uvajanjem, t. i. introdukcijo sort, primernih za barjansko okolje, na manjši površini pridelujemo tudi maline in robide. Skupna površina sadovnjakov in drevesnice je 8 ha.

Sestavni del našega sadjarstva je tudi čebelarstvo. Po letošnjem odličnem spomladanskem razvoju čebel smo naselili novih 30 panjev, tako imamo zdaj skupno 100 čebeljih družin. Skrbijo za opraševanje sadovnjakov in za donos cvetličnega ter gozdnega medu z bogate barjanske flore in strnjenih gozdov. V neposredni bližini rastejo: vresje, jesen, krhlika, vrba, bor, hoja, smreka, breza, akacija, pomembna je tudi mnogovrstna talna vegetacija trav in rož. Med je po analizi Kmetijskega inštituta Slovenije deklariran kot gozdni med.

Glavna kupca naših proizvodov sta Mercator d.d., Engrotuš d.d..

Prodajna ponudba

Sveži program
(v sezoni od junija do oktobra): ameriške borovnice
maline
robide

Zamrznjeni program: ameriške borovnice
maline
robide

Pijače: borovničevo žganje
borovnice v borovničevem žganju (borovničevec)
maline v borovničevem žganju (malinovec)
robide v borovničevem žganju (robidovec)
orehi v borovničevem žganju (orehovec)
borovničev liker
pravo vino iz borovnic (borovničevo vino)
med v borovničevem žganju

Pravi domači med: cvetlični
mešani
gozdni

Sadike: ameriške borovnice
maline
robide

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!