Javni zavodi in ustanove

Osnovna šola

Naslov:
Paplerjeva 15
Borovnica

Telefonske številke:

Tajništvo: 01 75 72 500
Računovodstvo: 01 75 72 518 ali 01 75 72 502
Faks: 01 75 72 510

Elektronski naslov: os-borovnica@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osborovnica.si/

Osebje:

Ravnatelj: Daniel Horvat
Pomočnica ravnateljice:
Tajnica: Cirila Volek
Računovodja: Ferdinand Salokar

Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica s svojo vzgojno – izobraževalno dejavnostjo zagotavlja uresničevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katerega je ustanovljena. To je celotno območje občine Borovnica in del občine Vrhnika – naselje Pokojišče, Zavrh in Padež.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!