Znamenitosti

Cerkev v Zabočevem

Gotska cerkev sv. Janeza Krstnika, obdana z zidom, stoji na ravnini pred vasjo Zabočevo, ki je kraj prve naselitve Borovniške kotline. Cerkev je podružnica borovniške župnije, prvič pa jo omenjajo v protokolu leta 1526, bila pa naj bi iz prve polovice 14. stoletja. Ob koncu 16. stoletja ali na začetku 17. so prizidali zahodni zvonik, notranjost pa prezidali v prvi polovici 18. stoletja. Psevdorenesančni oltar je iz leta 1911. Cerkev je bila prvotno temno okrasno prebarvana, v zadnjih letih pa večkrat temeljito obnovljena. Svod ladje je kupolast, v sredini štirih sosvodnic je medaljon.

Bogoslužje se v tej cerkvi odvija dvakrat na leto, na velikonočni ponedeljek in na god sv. Janeza Krstnika. Bandero cerkve na eni strani prikazuje sv. Janeza Krstnika, na drugi pa sv. Jurija z zmajem.

JOC_0410_freska na cerkvi Sv janeza Krstnika_ZabočevoNa zunanji steni, vidni s ceste, je fragmentarno ohranjena freska sv. Krištofa v zgodnjegotskem slogu, ki so jo odkrili leta 1967. Zanjo trdijo, da je iz prve polovice 14. stoletja in 150 let starejša od hrastoveljskega Mrtvaškega plesa ter da je to ena najstarejših upodobitev sv. Krištofa na Slovenskem.

Iz te cerkve izhaja tisoč let star kropilnik, na katerem je grb briksenških nadškofov (Jagnje božje s praporom). Briksen je bila nadškofija v današnji severni Italiji, posesti pa je imela tudi na našem ozemlju.

Po sv. Janezu Krstniku se imenuje mnogo slovenskih cerkva. Je zavetnik puščavnikov, spreobrnjencev in kartuzijancev, sv. Krištof pa je priprošnjik v stiski in zavetnik šoferjev ter prevoznih sredstev, varoval naj bi še pred naglo smrtjo.

Cerkev je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine.

(Simona Stražišar)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!