Znani Borovničani

Dobitniki občinskih priznanj

Leto Dobitnik Zasluge
 2016  Ivanka VODEB, Brezovica 51, Borovnica  ZLATA PLAKETA
 Jože PRISTAVEC, Brezovica 64, Borovnica  PRIZNANJE OBČINE
 2015  Liljana KOGOVŠEK  ZLATA PLAKETA
 Ančka ZALAR  ZLATA PLAKETA
 TVD PARTIZAN FBC  PRIZNANJE OBČINE
 FB radar v Borovnici Domen Hrovatin  PRIZNANJE OBČINE
 Janja BIZJAK  ŽUPANOVO PRIZNANJE
 Dalibor STJEPANOVIĆ  ŽUPANOVO PRIZNANJE
 2014  Marija MAKOVEC, Cesta na Grič 50, Borovnica  ZLATA PLAKETA
 Ivo Mršić, Miklavičeva cesta 2, Borovnica  ZLATA PLAKETA
 2013  Floorball klub Borovnica pohvala župana  pohvala župana
 2012  Aleksander JERIČ, Bezuljak 37a, Begunje pri Cerknici  ZLATA PLAKETA
 Jože ZORMAN, Paplerjeva 10, Borovnica  PRIZNANJE OBČINE
 Valvazorjeva konjenica priznanje župana  priznanje župana
 2011  Albina MOLEK, Breg 26, Borovnica  ZLATA PLAKETA
 Aleš MEDLE, Zalarjeva c. 68a, Borovnica  PRIZNANJE OBČINE
 2010  PGD BOROVNICA, Ljubljanska c. 14, Borovnica  ZLATA PLAKETA
 Drago GRILC, Zabočevo 11a, Borovnica PRIZNANJE OBČINE  PRIZNANJE OBČINE
 2009  Viljem MEVEC, Pot na Melence 13, Borovnica  ZLATA PLAKETA
 Remigij BEDEN, Ul. bratov Mivšek 14, Borovnica  ZLATA PLAKETA
 Igor Trček, Laze 1, Borovnica  PRIZNANJE OBČINE
 2008  Turistično društvo Borovnica  ZLATA PLAKETA
 Milena Volk, Breg 53, Borovnica  ZLATA PLAKETA
 Zgodovinsko društvo Borovnica  PRIZNANJE OBČINE
 2007  Slavica Marta Ošaben, Zabočevo 16, Borovnica  za delovanje na kulturnem področju
Vera Hutař, Adamičeva ul. 8, Ljubljana; umrla 17.2.2012  za ohranjevanje spomina in nesebično pomoč našim krajanom
 2006  OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva 15, Borovnica  Rudolf CERK, Rimska 52, Borovnica
 Rudolf CERK, Rimska 52, Borovnica  za delovanje na kulturnem področju
 Družina Lenarčič-Laškarjeva kmetija v Laščah, Borovnica  za ohranjanje zgodovine kraja
 Marija Magdalena ŽUPANC, Dol 51, Borovnica  za humanost, prizadevnost, zavzetost, inovativnost, iznajdljivost, domiselnost
 2005  Čebelarsko društvo Borovnica  ob 100. letnici društva
 Naš časopis  ob 30. Letnici delovanja in neprekinjenega izhajanja
 Milena ŠKULJ, Brezovica 32, Borovnica  za širjenje prepoznavnosti občine Borovnica
 Ciril KOS, Ljubljanska cesta 11, Borovnica  za 20. Letnico uspešnega dela v gasilstvu
 Marija in Anton ČEPON, Pako 18, Borovnica  za vzgledno družino v naši občini
 2004  Iva BRANCELJ, Breg 20, Borovnica  za delovanje v številnih društvih
 Kulturno društvo Borovnica  za delovanje na kulturnem področju
 Družinska kmetija Franca TURŠIČA, Brezovica 37, Borovnica  za vzorno urejeno kmetijo odprtih vrat
 2003  Mirko MLAKAR, Laze 19, Borovnica  za dobroto in prirojeno plemenitost -darovanje krvi
 Tadej DEBEVEC, Brezovica 2a, Borovnica  za požrtvovalnost in humanost
 JAMARSKI KLUB BOROVNICA  za 30-letnico delovanja
Marina VRHOVEC, Brezovica 57  za rejništvo
 2002  Jožefa PALČIČ, Laze 17, Borovnica  za dolgoletno delo na kulturnem področju
 PGD BREG-PAKO  ob praznovanju 80-letnice društva
 Jože DRAŠLER, Dražica 22, Borovnica  za dolgoletno delo v društvih
 PGD BREZOVICA  ob praznovanju 50-letnice društva
 Anton KRŽIČ, Ul. Bratov Mivšek 25, Borovnica  za dolgoletno delo na kulturnem področju
 2001  Tone ŽERJAV, Molkov trg 5, Borovnica  za dolgoletno uspešno prostovoljno delo v TVD Partizan
 Slavica KOŠIR, Zabočevo 10, Borovnica  za dolgoletno uspešno prostovoljno delo na kulturnem področju
 Župnik Janez ŠILAR, Rimska, Borovnica  za dobro organizirano in strokovno obnovo farne cerkve
 2000 Pavle BAJEC, Ul. Bratov mivšek 29, Borovnica za dolgoletno uspešno delo na področju športa
Franc LEBEN, Cesta na grič 50, Borovnica za delo v turizmu in promociji kraja
Metka PRISTAVEC-REPAR, Dol 80, Borovnica za vzgojo šolskih otrok v ljubezni do lepe slovenske besede
DVIGALOSERVIS, Franc Debevec, s.p.,
Ohonica 8, Borovnica
za 30-letno uspešno dejavnost
 1999 Stane NOVAČAN, Mikuževa ul. 10, Borovnica za pozitivno delovanje na vzgojno izobraževalnem področju
dr. Anton KENIG, Ul. Bratov Mivšek 4, Borovnica za požrtvovalno delo
Hazim FRLJAK, Cesta na grič 50, Borovnica za 25-letno neprekinjeno delo na področju športa
Kolektiv knjižnice dr. Marje Boršnik, Borovnica za pomoč pri spoznavanju novih znanj in spoznanj leposlovja,…
ČASTNI OBČAN OBČINE BOROVNICA
DR. Jože PETROVČIČ, Paplerjeva 1, Borovnica
za dolgoletno delo na področju zdravstva
 1998 TVD PARTIZAN za eno najstarejše in najbolj aktivno društvo v kraju
Marija SUHADOLNIK, Zalarjeva 26, Borovnica za aktivno delovanje v društvu podeželjskih žena
Aleš in Anton KLEMENČIČ, Pako 43, Borovnica za prostovoljno strokovno izvedena gradbena dela v PGD Breg Pako
Kolektiv uslužbencev ekspoziture LB v Borovnici za nudenje ustreznih bančnih nasvetov, prijaznost in ustrežljivost
 1997 Dragica ANASTASOV, Gradišnikova 4, Borovnica za dolgoletno vzgojo šolskih otrok do lepe slovenske besede
dr. Milica OBLAK, Pražakova, Ljubljana za raziskovalno delo na področju pridelave žlahtnih borovnic na Barju
Vera CELARC, Dol 81, Borovnica za dolgoletno delo na področju športa
Društvo upokojencev Borovnica za 50-letnico društva
Tekmovalne enote PGD Brezovica pri Borovnici za tekmovalne dosežke
Tomaž KOČAR, Ljubljana avtor knjige Vodni pogoni v Borovniški kotlini
LETO 1998
 1996 Franc DRAŠLER, Ljubljanska 19, Borovnica
Lovska družina Borovnica, Miklavičeva 2, Borovnica
Edvard BREGAR, Ljubljanska 7, Borovnica

 

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!