Znani Borovničani

dr. Drago Lebez

1922-
biokemik

dr-Drago-LebezBiokemik in biolog dr. Drago Lebez se je rodil v Borovnici, diplomiral leta 1950 in pet let kasneje doktoriral na biološko-kemijskem oddelku Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 1956 se je zaposlil na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, kjer je zasnoval in vodil radiobiološki, kasneje biokemijski oddelek. Pozornost je posvečal vplivu radioaktivnega sevanja na celično razgradnjo beljakovin in izločanju dušikovih spojin ter živalskim strupom. Dr. Drago Lebez ima velike zasluge za razvoj slovenske toksikologije.

Objavil je več kot 100 znanstvenih razprav – večinoma v tujih revijah – in nekaj knjig. Leta 1961 je izšla monografija Poznate strupene živali, 1979. je skupaj z Zvonimirom Maretićem izdal Araneism with special reference to Europe, 1985. pa dopolnjeno izdajo Otrovni pauci: araneizam s posebnim osvrtom na Istru. Leta 1981 je dobil Kidričevo nagrado in je zaslužni profesor ljubljanske univerze.

Borovničani se ga spominjamo tudi kot enega naših prvih knjižničarjev. Očetu in mami je namreč še kot otrok pomagal izposojati knjige v takratni Knjižnici obrtnega društva.

(Simona Stražišar)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!