Znani Borovničani

Stane Suhadolnik

1919 – 1992
jezikoslovec, utemeljitelj moderne leksikografije

Rodil se je v Borovnici, družina pa se je kmalu preselila na Verd. Med drugo svetovno vojno se je pridružil Osvobodilni fronti. Študij slavistike je končal po vojni in se zaposlil kot učitelj, nekaj let je delal tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici. Povezal se je s prof. Jankom Šolarjem, s katerim sta organizirala zbiranje za snujoči se slovar.

Od leta 1959 do 1982 je bil raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU, vrsto let pa tudi tajnik glavnega Upravnega odbora Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Proučeval je starejša obdobja slovenskega slovaropisja, terminološka in pravopisna vprašanja, bil soavtor Vojaškega slovarja, Načrta pravil za novi slovenski pravopis, Slovenskih krajevnih imen, Slovenskega pravopisa 1, sodeloval pri nastajanju Enciklopedije Slovenije, veterinarskem in poskusnem gozdarskem slovarju, načrtovanju slovarja stare knjižne prekmurščine, Latinsko-slovenskem slovarju, Slovenskem biografskem leksikonu…

Za svoje strokovno delo je prejel vrsto priznanj in nagrad.

(Simona Stražišar)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!