Delovna telesa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Borovnica

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV
Jože KOROŠEC Predstavnik občinskega sveta, predsednik Brezovica 10a, Borovnica
Viljem JEREB Predstavnik PP Vrhnika
Dean STEPANČIČ Predstavnik MIRED
Matevž SNOJ Predstavnik JP KPV d.o.o.
Barbara SKOPEC ČERNIGOJ Predstavnica OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
Uroš JELOVEŠEK Predstavnik sveta staršev OŠ
Andreja Grandovec Predstavnica občinske uprave, tajnica SPVCP

Gradiva


OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!