Delovna telesa

Vaški odbori

 

I. Vaški odbor Brezovica
Milena ŠKULJ Predsednica Brezovica 32, Borovnica
Ciril TRČEK ml. Član Niževec 2, Borovnica
Miroslav KRŽIČ Član Dražica 3, Borovnica
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV

 

II. Vaški odbor Zabočevo
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV
Vinko KOŠIR Predsednik Zabočevo 10, Borovnica
Simon SOČIČ Član Zabočevo 15, Borovnica
Slavica Marta OŠABEN Članica Zabočevo 16, Borovnica

 

III. Vaški odbor Ohonica
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV
Karel NIKOLAVČIČ Predsednik Ohonica 4, Borovnica
Klemen KOŠIR Član Lašče 2, Borovnica
Jernej ŠVIGELJ Član Ohonica 20, Borovnica

Na seje vaškega odbora Ohonica se vabi tudi občinsko svetnico iz tega območja Matejo Šebenik.

IV. Vaški odbor Dol – Laze
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV
Ladislav FERLAN Član Dol 98a, Borovnica
Alojzij MENART Član Laze pri Borovnici 45, Borovnica
Drago ROT Član Dol pri Borovnici 48a, Borovnica

Na seje vaškega odbora Dol – Laze se vabi tudi občinsko svetnico in svetnika s tega območja: Josipa Belovića in Špelo Zalar.

V. Vaški odbor Breg – Pako
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV
Tina VULETA  Predsednica Breg 9, Borovnica
Bojan PERŠIN Član Breg 56c, Borovnica
Aljoša HRIBAR Član Pako 18a, Borovnica

Na seje vaškega odbora Breg – Pako se vabi tudi občinske svetnike/svetnice iz tega območja: Marijo Čepon, Andreja Podržaja in Janka Smoleta.

VI. Vaški odbor Borovnica
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV
Franc STRAŽIŠAR Predsednik Pot na Malence 1, Borovnica
Marija SUHADOLNIK Članica Zalarjeva cesta 26, Borovnica
Mario BLAGOJEVIĆ Član Ljubljanska cesta 53, Borovnica
Damjan DEBEVEC Član Ob Borovniščici 15, Borovnica
Igor COTMAN Član Miklavičeva cesta 13, Borovnica

Na seje vaškega odbora Borovnica se vabi tudi občinske svetnike/svetnice iz tega območja: Jelko Kos, Roka Šmona, Matevža Šivica, Sinišo Pezlja, Darka Mršiča, Matjaža Ocepka in Stanislavo Brlogar.


Gradiva


OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!