Delovna telesa

Vaški odbori

 

I. Vaški odbor Brezovica
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV

 

II. Vaški odbor Zabočevo
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV

 

III. Vaški odbor Ohonica
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV

Na seje vaškega odbora Ohonica se vabi tudi občinsko svetnico iz tega območja

IV. Vaški odbor Dol – Laze
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV

Na seje vaškega odbora Dol – Laze se vabi tudi občinsko svetnico in svetnika s tega območja:

V. Vaški odbor Breg – Pako
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV

Na seje vaškega odbora Breg – Pako se vabi tudi občinske svetnike/svetnice iz tega območja:

VI. Vaški odbor Borovnica
IME IN PRIIMEK FUNKCIJA NASLOV

Na seje vaškega odbora Borovnica se vabi tudi občinske svetnike/svetnice iz tega območja:


Gradiva


OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!