Občina

Uprava občine

Dolores Dolenc Bajc
Direktorica OU
Dolores Dolenc Bajc
Telefon: 01 750 74 63
Andrej Klemenc
Višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte
Andrej Klemenc
Telefon: 01 750 74 68
Slavka Gerdina
Družbene dejavnosti
Slavka Gerdina
Telefon: 01 750 74 65
Sonja Osredkar
Oddelek za splošne, upravne in premoženjske zadeve, kmetijstvo, turizem in gospodarstvo
Sonja Osredkar
Telefon: 01 750 74 64
Nejli Ofentavšek
Administracija, civilna zaščita, denarna pomoč
Nejli Ofentavšek
Telefon: 01 750 74 60
Monika Remškar
Računovodstvo
Monika Remškar
Telefon: 01 750 74 66
Irena Papež
Urbanizem
Irena Papež
Telefon: Uradne ure so vsako sredo od 14.30 do 16.30 v prostorih občine.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!