Občina

Uprava občine

Dolores Dolenc Bajc
Direktorica OU
Dolores Dolenc Bajc
Telefon: 01 750 74 63
Andrej Klemenc
Višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte
Andrej Klemenc
Telefon: 01 750 74 68
Matjaž Žbogar
Višji svetovalec za družbene dejavnosti in pravne zadeve
Matjaž Žbogar
Telefon: 01 750 74 65
Sonja Osredkar
Višja svetovalka za upravne in premoženjske zadeve, kmetijstvo, turizem in gospodarstvo
Sonja Osredkar
Telefon: 01 750 74 64
Nejli Ofentavšek
Administracija, civilna zaščita, denarna pomoč
Nejli Ofentavšek
Telefon: 01 750 74 60
Monika Remškar
Računovodstvo
Monika Remškar
Telefon: 01 750 74 66
Andreja Grandovec
Komunalne zadeve
Andreja Grandovec
Telefon: 01 750 74 67
Irena Papež
Urbanizem
Irena Papež
Telefon: Uradne ure so vsako sredo od 14.30 do 16.30 v prostorih občine.
Janez Stražišar
Hišnik, vzdrževalec
Janez Stražišar
Telefon: 01 750 74 60

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!