Občina

Župan

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Peter Črnilogar


Telefon tajništva:
01 750 74 60

Elektronska pošta: peter.crnilogar@borovnica.si

Župan predstavlja in zastopa občino. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun in zaključni račun, odloke in druge akte, izvršuje občinski proračun, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta.

Zgodovina županov:

  • 1995 – 1998 Andrej Ocepek
  • 1998 – 2002 Alojz Močnik
  • 2002 – 2006 Alojz Močnik
  • 2006 – 2010 Andrej Ocepek
  • 2010 – 2014 Andrej Ocepek
  • 2014 – 2018 Bojan Čebela
  • 2018 – 2022 Bojan Čebela

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!