Projekti

Celostna prometna strategija Občine Borovnica

Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 26. redni seji dne 22. 2. 2018 med drugim sprejel tudi sklep, s katerim je potrdil predlog Celostne prometne strategije Občine Borovnica. S tem se je končal skoraj leto dolg proces priprave strateškega dokumenta za razvoj prometa in mobilnosti v občini. Ta je potekal skladno s Smernicami za pripravo CPS, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.  Dokument predstavlja pregled stanja prometne infrastrukture in storitev javnega potniške prometa, vrednot in stališč občanov na področju prometa in prometnih režimov, in scenarijev razvoja prometa in mobilnosti v občini. Podaja vizijo želenega stanja na področju v letu 2030 in akcijski načrt z ukrepi na področjih hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, motornega prometa ter informiranja in ozaveščanja občanov o trajnostni mobilnosti.  Z  njegovo potrditvijo s strani Občinskega sveta jae izpolnjen tudi pogoj za kandidiranje na razpisih za evropska in državna sredstva za razvoj trajnostne mobilnosti.

Ključne ugotovitve CPS Občine Borovnica so, da se je v zadnjih petih letih kljub znatnemu povečanju prebivalstva in števila registriranih motornih vozil v občini prometna varnost izboljšala, obremenitev glavne prometne žile – regionalne ceste med Vrhniko in Podpečjo, pa se ni povečal, medtem, ko se je zelo povečalo število potnikov na vlakih do Ljubljane in nazaj. Nadaljnje izboljšanje prometne varnosti ter večji delež aktivne mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje) sta možna samo ob predhodni obnovi in rekonstrukciji cest, izgradnji ustrezne infrastrukture za kolesarje in pešce ter spremembi prometnih režimov in prometne kulture. Za večji delež javnega prometa pa bo potrebno povečati število vlakov do Ljubljane in uvesti javni prevoz na klic za relacije znotraj občine in do Vrhnike, veliko pa bi prispevali tudi uvedba mestnega potniškega železniškega prometa v Ljubljani in taktnega železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji.

Več o tem, kaj je to Celostna prometna strategija, zakaj jo potrebujemo, komu in čemu služi ter kako je potekal proces njene priprave ter kdo vse  in na kakšen način se ne lahko vključil vanjo si lahko preberete v prispevku o končanem procesu priprave . Celostno prometno strategijo smo pripravili na osnovi Smernic, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Temeljno vodilo pri izdelavi Celostne prometne strategije (CPS) Občine Borovnica je aktivno državljanstvo, kar ne pomeni le sodelovanje in vključevanje širše javnosti v pripravo rešitev, ki jih predlagajo strokovnjaki in občinska uprava. Pomeni tudi aktivno podporo prebivalcem, da oblikujejo razvojne izzive na področju prometa in mobilnosti, se medsebojno uskladijo glede prioritet, sooblikujejo ustrezne rešitve ter sodelujejo pri njihovem uresničevanju in vrednotenju uspešnosti le tega,

S tem namenom smo v okviru izdelave CPS  Borovnica pripravili 4 tematske delavnice in sicer:

23. 3. 2017 – Predstavitev namena in procesa priprave CPS Borovnica

25. 4. 2017 – Predstavitev analize stanja prometa v občini in zasnov treh scenarijev mobilnosti

20. 6. 2017 – Predstavitev osnutka vizije mobilnosti v občini Borovnica

19. 9. 2017 – Obravnava osnutka akcijskega načrta za izvedbo vizije

Občani so pri oblikovanju strategije lahko sodelovali tudi v aprilu 2017 preko ankete o stanju prometa in mobilnosti v občini ter konec leta 2017 preko ankete ocene ustreznost predlagane vizije občine na področju prometa in mobilnosti.

Občane smo o dejavnostih in dogodkih v zvezi s pripravo CPS Občine Borovnica poleg na spletni strani občine obveščali tudi FB strani občine, na spletnem portalu Moja občina, preko medobčinskega glasila Naš časopis, o delavnicah za pa tudi s plakati, razobešenimi na plakatnih mestih v občini.

Občani, ki so v celoti izpolnili prvo anketo ter posredovali osebne podatke, potrebne za žrebanje nagrad, so sodelovali  v žrebanju treh praktičnih nagrad. Nagrade je na predstavitvi predloga CPS Občine Borovnica občanom, ki je bila dne 6. 2. 2018, med 18.00 in 19.00 v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, izžrebal občinski svetnik g. Josip Belovič. Prvo nagrado – kolo Pony Classic 3 je žreb namenil Andreju Erčulju, drugo nagrado – v okviru projekta DEPO obnovljeno starodobno dekliško kolo Bianchi Ani Pivk, tretjo nagrado –  prav tako preko projekta DEPO obnovljeno starodobno žensko kolo Diamant pa je dobil Peter Šilak.

 

V prilogah si lahko preberete:

  • Predlog Celostne prometne strategije občine Borovnica (zadnja priloga)
  • poročila z vseh štirih tematskih delavnic za pripravo strategije
  • Vizijo trajnostne mobilnosti Občine Borovnica 2030
  • Program z vabilom in poročilo o izvedbi Evropskega tedna mobilnosti 2017 v občini Borovnica

Ogledate si lahko tudi predstavitve z vseh delavnic.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!