Projekti

Kolesarska povezava Borovnica – Breg

Projekt je v pripravi v okviru Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije kot prva faza projekta izgradnje kolesarske povezave med središčem Borovnice in mejo z Občino Brezovica. Do leta 2023 je predvidena izgradnja kolesarske povezave z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste Vrhnika-Podpeč od mostu čez Borovniščico do odcepa za gasilski dom na Bregu pri Borovnici, v dolžini okoli 1, 3 km, ki vključuje tudi prehod za kolesarje in pešce preko regionalne ceste in Ulice bratov Debevec, ukrepe za umirjanje prometa pri vstopu v naselje Breg in ukrepi za varovanje dvoživk.

V tem delu je v smeri proti Bregu do začetka območja OPPN Breg na desni strani ceste predvidena izgradnja kolesarskega pasu širine 1.75 m, na levi strani ceste pa enosmerne kolesarske steze širine  2,50 m (od tega 1 m varovalnega pasu). Od tam dalje je tako na desni kot na levi  strani načrtovan kolesarski pas na cestišču, na levi strani pa še pločnik širine 1,5 m. Od P+R pri železniški postaji Borovnica do regionalne ceste pa je na desnem bregu Borovniščice načrtovana gradnja kolesarske poti v makadamski izvedbi širine 2,5 m v dolžini okoli 0,7 km.

Ocenjena vrednost projekta je 2,35 milijona €, od tega je ocenjena vrednost rekonstrukcije ceste, ki se bo financirala iz proračun RS 1,15 milijona €, ocenjena vrednost kolesarske povezave in pločnika ter javne razsvetljave pa 1,2 milijona €, pri čemer naj bi občina Borovnica pridobila 622.000 € iz Kohezijskega sklada EU, 578.000 € pa naj bi prispevala iz svojega proračuna. Trenutno poteka priprava sporazuma o sofinanciranju operacije s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!