Projekti

Lokali energetski koncept Občine Borovnica

Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu: LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svojih spletnih straneh. LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. LEK Občine Borovnica je v letu 2012 izdelalo podjetje ACTUM, poslovno svetovanje. Dokument si lahko ogledate v prilogi spodaj. Več o LEK na spletnem portalu Energetika.net. V letu 2019 je predvidena posodobitev LEK Borovnica.

 

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!