Projekti

Tematska park in spominska pot Borovniškega viadukta

Namen projekta: okrepiti lokalno pripadnost preko revitalizacije in spoznavanja železniške tehniške in kulturne dediščine v občini Borovnica

Cilji projekta: obnoviti del železniške tehniške dediščine; izboljšati poznavanje železniške dediščine in njenega pomena za razvoj občine in slovenskih dežel nasploh, še zlasti med osnovnošolsko mladino in priseljenci; okrepiti zmogljivosti za vodenje po železniški tehniški dediščini, njeno promocijo in razvoj turističnih produktov na njeni osnovi.

Dejavnosti projekta: vzpostavitev tematskega parka pri stebru Borovniškega viadukta, predstavitev zgodovine Borovniškega viadukta in pomena Južne železnice za razvoj slovenskih dežel na posebni spletni strani in aplikaciji za pametne telefone; obnova “Dijaške poti”, ograje na Miklavičevi cesti in stopnic pri stari železniški postaji; vzpostavitev manjšega parka pri stari železniški postaji in razgledne ploščadi pri zahodni peti viadukta; tematska razstava na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica na osnovi dejavnosti Zgodovinskega krožka in tematskih dejavnosti v okviru rednega pouka, usposobitev prostovoljcev za interpretativno vodenje po železniški dediščini v občini.

Nosilec: Občina Borovnica 

Partnerji: HUD Karel Barjanski in OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Predvideni začetek: februar 2021 

Predvideni konec: december 2021

Finančna vrednost projekta: 90.501,87 €

od tega 58.327,31 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS in 32.174,56 € iz proračuna Občine Borovnica.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!