Projekti

Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta

Kratek opis projekta

Ureditev tematskega parka in spominske poti po dediščini ostankov nekoč največjega obočnega opečno-kamnitega viadukta v Evropi. V okviru operacije bodo postavili tematske table, ki bodo opisovale pomen južne železnice, nadgradili spletno stran z vsebinami o zgodovini gradnje južne železnice, izvedli izobraževalno – raziskovalne dejavnosti ter usposobiti interpretativne vodnike.


Namen projekta:

Z operacijo želijo prebivalce seznaniti z železniško dediščino in s tem krepiti njihovo lokalno pripadnost.

Trajanje projekta: 

​september 2021 – september 2022  

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 90.501,87 EUR, od tega je 58.327,31 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
– urediti tematski park in spominsko pot po železniški dediščini

– vsaj 20 udeležencev ranljivih skupin vključiti v izvajanje operacije

– vsaj 80 udeležencev vključiti v izvajanje operacije (razen ranljivih skupin)

– izvesti vsaj 12 programov / dogodkov / izobraževanj

– urediti vsaj en objekt, ki je namenjen varstvu okolja in ohranjanju narave ter kulturne dediščine

Rezultati:

– urejen tematski park in spominska pot po dediščini ostankov Borovniškega viadukta
– v izvajanje operacije vključenih 20 udeležencev ranljivih skupin

– v izvajanje operacije vključenih 80 udeležencev (razen ranljivih skupin)

– izvedenih 12 programov /dogodkov / izobraževanj

– urejen vsaj en objekt, ki je namenjen varstvu okolja in ohranjanju narave ter kulturne dediščine

– operacija bo vplivala na vsaj 4500 prebivalcev

 

Nosilec projekta: občina Borovnica
Partnerji v projektu: HUD Karel Barjanski, OŠ Dr. Ivana Korošca Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!