Proračun
  • Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 (18. 1. 2021)

    Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79l09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-I, 3O/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, at. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFise 96/15 – Z|PRS16/17 in 13/18) in 8. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, St. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 11. redni seji, dne 23. 12.2O2O, sprejel ODLOK o proračunu Občine Borovnica za leto 2021. Besedilo Odloka si lahko preberete v prilogi spodaj.

Dogodki

ponedeljek
26
Julij
PONTORSREČETPETSOBNED
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!