Seje sveta
 • Širitev dnevnega reda 19. seje Občinskega sveta Občine Borovnica in pripadajoča gradiva (8. 6. 2022)

  Na podlagi 32. člena Poslovnika občinskega sveta občine Borovnica podajam predlog za širitev dnevnega reda in sicer s točkama:

  1. Informacija glede podžupana Občine Borovnica in obvestilo o prenehanju funkcije župana Občine Borovnica
  2. Kadrovske zadeve
  3. Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  4. Prenehanje mandata člana Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in okolje

  za kar prilagamo gradivo.  K točki Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2022 – 3. sprememba prilagamo amandma Liste za Borovnico. Prilagamo tudi zapisnike odborov in komisij:

  • Statutarno pravne komisije
  • Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Odbora za družbene dejavnosti
  • Odbora za gospodarstvo
  • Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in okolje

  Predlagan  dnevi red 19 seje občinskega sveta je:

  1. Informacija glede podžupana Občine Borovnica in obvestilo o prenehanju funkcije župana Občine Borovnica
  2. Letno poročilo organa skupne občinske uprave MIRED za leto 2021
  3. Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica za leto 2021
  4. Predlog sprememb cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
  5. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta in zapisa 6. dopisne seje občinskega sveta
  6. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
  7. Pobude in vprašanja svetnikov
  8. Kadrovske zadeve
   1. Sklep o prenehanju mandata članice NS JP KPV d.o.o.
   2. Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   3. Prenehanje mandata člana Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in okolje
  9. Zaključni račun proračuna občine Borovnica za leto 2021
  10. Dokument identifikacije investicije projekta Prenova Zdravstvene postaje Borovnica
  11. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2022 – 3. sprememba
  12. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – prvo branje
  13. Odločanje o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
  14. Letna poročila za leto 2021
   1. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
   2. Zdravstveni dom Vrhnika
   3. Naš časopis
  15. Sklep Nadzornega sveta JP KPV, d.o.o.
    Peter Črnilogar

   

    Podžupan v začasnem opravljanju

  funkcije župana

Dogodki

ponedeljek
04
Julij
PONTORSREČETPETSOBNED
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!