Razpisi
 • JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE UDELEŽBE OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V PROGRAMIH AKTIVNIH POLETNIH POČITNIC V LETU 2021 (28. 6. 2021)

  Na podlagi Sklepa župana št 410-0023/2021-1 z dne 9. 6. 2021 ter Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2021 (Ur. list RS, št. 2020/20) Občina Borovnica objavlja: JAVNI POZIV ZA sofinanciranje udeležbe osnovnošolskih otrok v programih aktivnih poletnih počitnic v letu 2021.

  1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov udeležbe osnovnošolskih otrok s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Borovnica v programih aktivnih poletnih počitnic kateregakoli izvajalca na območju Republike Slovenije v času od 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021.
  2. Kot aktivne počitnice se štejejo organizirane dnevne aktivnosti za večje število otrok, ki se v večji meri dogajajo na prostem in vključujejo različne aktivnosti namenjene igri, učenju in druženju kot na primer športne aktivnosti, organizirano igro, izlete, delavnice ipd., v trajanju najmanj 6 ur na dan.
  3. Upravičencem se sofinancira udeležba v programih do največ 6,00 EUR na dan za največ 10 dni udeležbe, pri čemer je otrok lahko vključen v več različnih programov.
  4. Sofinanciranje se zagotovi v obliki izplačila na transakcijski račun upravičenca, ki mora vlogi priložiti račune ali druge listine, s katerimi izkaže udeležbo svojega otroka v programu, višino cene programa in da je stroške programa že poravnal.
  5. Vloge za sofinanciranje bodo od objave tega javnega poziva do zaključka na voljo v sprejemni pisarni Občine Borovnica v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Borovnica https://www.borovnica.si.
  6. Vloge se lahko odda osebno na sedežu ali na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica od 28. 6. 2021 do najkasneje 15. 9. 2021.
  7. Vse vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Vlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. O upravičenosti do sofinanciranja bo odločeno z odločbo občinske uprave najkasneje v 30 dneh od prejema vloge.
  8. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom zainteresirani dobijo na e-naslovu obcina@borovnica.si ali na tel. št. 01 75 07 460.
  9. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Borovnica za leto 2021 na proračunski postavki 418028.

Dogodki

torek
17
Maj
PONTORSREČETPETSOBNED
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!