Razpisi
 • Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini Borovnica v letu 2019 iz proračunskih sredstev Občine Borovnica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika (26. 8. 2019)

  Občina Borovnica objavlja Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini Borovnica v letu 2019 iz proračunskih sredstev Občine Borovnica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika. Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za sobodajalce, (potencialne) podjetnike in delujoča mikro, mala in srednje velika podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest. V proračunu Občine Borovnica je v tem letu za zgoraj omenjeni namen na voljo 15.000,00 €, OOZ Vrhnika pa ima za dodatno financiranje vlog, katerih nosilci so njeni člani, na voljo 5.000,00 €.

  Skladno z 9. členom Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica (Ur. list RS; št. št. 59/2018) določa letni nabor ukrepov:

  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
  • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti,
  • Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov,
  • Spodbujanje sobodajalstva.

  Predmet sofinanciranja po tem Javnem razpisu je naveden pri opisih posameznih ukrepov, ki so podrobneje navedeni v točkah VI. do X. besedila javnega razpisa.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  Javni razpis je bil dne 26.8.2019 objavljen na uradni spletni strani Občine Borovnica www.borovnica.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

  1. Besedilo javnega razpisa
  2. 2a Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj 2019.docx

  2b Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj 2019.xlsx

  1. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja
  2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
  3. Prijavni obrazec za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov
  4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje sobodajalstva
  5. Merila za vrednotenje vlog za vse ukrepe
  6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju za vse ukrepe
  7. Primer pravilno opremljene ovojnice
  8. Pravilnik o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica

  INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU IN POSTOPKU

  Dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa in o javnem razpisu ter prijavi:

  Občina Borovnica

  Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte

  Paplerjeva ulica 22

  1353 Borovnica

  Tel.: 01 750 74 68

  e pošta: andrej.klemenc@borovnica.si

  Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.borovnica.si.

  Informacije o prijavi na javni razpis:

  Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika

  Adela Cankar

  Tržaška cesta 8a

  1390 Vrhnika

  T: 01 755 77 40, M: 051 619 215  e-pošta : adela.cankar@ozs.si

  ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

  Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo, ki je opredeljena pri vsakem ukrepu (v točkah VI. do X. besedila javnega razpisa), na naslov: Območna obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1390 Vrhnika.

  Vloge morajo biti najpozneje do vključno 30.9.2019 , oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

  Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA – POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA – sklic         /2019 – Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti navedeno ime in polni naslov pošiljatelja.

  Primer pravilno opremljene ovojnice je na obrazcu 9. Primer pravilno opremljene ovojnice.

  Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja na več ukrepov in tudi znotraj posameznega ukrepa z več vlogami, se vsako vlogo vloži v ločeno ovojnico.

  V prilogah spodaj so obrazci, ki jih je potrebno izpolniti selektivno, glede na to kateri ukrep naslavlja prijava in priložiti vlogi ter obrazci, ki jih je potrebno priložiti v vsakem primeru.

Dogodki

sreda
18
Maj
PONTORSREČETPETSOBNED
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!