Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste in javnih poti ali dovoljenje za izvedbo del na občinski cesti

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov