Civilna zaščita

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Poveljnik, Bojan ČEBELA, Zabočevo 11, Borovnica
  • Namestnik poveljnika (požarna varnost), Viljem MEVEC, Pot na Malence 13, Borovnica
  • Član (za področje tehničnega reševanja), Jože KOROŠEC, Brezovica pri Borovnici 10, Borovnica
  • Članica ( za področje zaščitnih ukrepov), Nejli OFENTAVŠEK, Mikuževa 8, Borovnica