Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Jure ŠKRBEC, Brezovica pri Borovnici 54, Borovnica
  • Članica, Katarina LIPOVŠEK, Pako 4a, Borovnica
  • Članica, Mateja KRALJ, Breg pri Borovnici 62a, Borovnica