Društvo Zveze borcev za vrednote NOB

Matjaž Ocepek
031 622 587
matjaz.optimisti@gmail.com
Paplerjeva 22, 1353 Borovnica