Svet JZ Krajinski park Ljubljansko Barje

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • Edvard Bešlagič