27. redna seja

Seja je potekala dne 11.04.2018 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o cenah storitev javne službe pokopališke dejavnosti za pokopališče v Borovnici (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.04.2018
Začetek veljavnosti: 11.04.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Pravilnik in merila za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.04.2018
Začetek veljavnosti: 19.05.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Pravilnik in merila za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini Borovnica (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.04.2018
Začetek veljavnosti: 19.05.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2017 (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.04.2018
Začetek veljavnosti: 05.05.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine