Nova pridobitev za trajnostne in boljše storitve JP KPV d. o. o.

13. 9. 2021