ZAČETEK UREJANJA TEMATSKEGA PARKA BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

23. 8. 2021