ČIŠČENJE VEGETACIJE S STEBRA BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

7. 6. 2021