KAZNI ZA PREKRŠKE V PROMETU NA OSNOVI NOVEGA ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH

18. 1. 2021