PODALJŠANJE PLOČNIKA NA GRADIŠNIKOVI ULICI VZPOSTAVILO POGOJE ZA VARNO ŠOLSKO POT

17. 9. 2020