BOROVNIČANI PLEZALI NA PODROČJU KHUMBU, HIMALAJA

21. 8. 2019