PO SPREJETJU AMANDMAJEV POTRJEN PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2019

8. 3. 2019