DOSTOPNI OBRAZCI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022

22. 8. 2022