OBVESTILO – MOTENA OZIROMA PREKINJENA OSKRBA S PITNO VODO NA POTI V JELE V BOROVNICI

12. 8. 2022