NADALJEVANJE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE PITNE VODE S KLOROVIMI PREPARATI V OBČINAH VRHNIKA, LOG-DRAGOMER, BOROVNICA

24. 6. 2022