NERESNIČNE GOVORICE O PRISILNIH RAZLASTITVAH OBČANOV ZARADI NAČRTOVANE GRADNJE VODOVODA V KOTIH

12. 4. 2022