OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE NAKUPA IN GRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2022

1. 3. 2022