JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS, KI BODO 24. 4. 2022

14. 2. 2022